Hjem
Helseøkonomi

Hovedinnhold

Forskningsgruppen Helseøkonomi ved Institutt for økonomi (UiB) deltar i CCBIO, som er ett av to nye sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Senteret arbeider med nye kreftmarkører og målrettet behandling og fokuserer særlig på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose. 

 

Vi har et todelt bidrag til CCBIO. Professor John Cairns, som er tilknyttet forskningsgruppen i en bistilling, jobber særleg med evaluering av biomarkører og legemidler. Stipendiat Kelly Seo ved London School of Hygiene and Tropical Medicine forsker på samme tema, og har Cairns som veileder.

 

Ana Beatriz Mateus D'avó Luís er stipendiat ved Institutt for økonomi, og forsker på insentiver for utvikling av diagnostiske tester ved hjelp av biomarkører. Hennes doktoravhandlingen søker å forstå hvordan vi kan gi selskaper insentiver til å utvikle diagnostiske tester basert på biomarkører. Slike tester er i hovedsak brukt til å avdekke om en pasient vil reagere positivt eller negativt på en type kreftmedisinering. Prosjektet retter spesielt fokus på kostnadseffektiviteten til disse testene, og hvordan myndighetene kan legge til rette for utvikling av biomarkørtester. Hennes veiledere er professor Tommy Stahl Gabrielsen og førsteamanuensis Julie Riise ved Institutt for økonomi (UiB).