Hjem

Hormonlaboratoriets forskningsgruppe

Forskningsgruppen ved hormonlaboratoriet har primært fokus på fedme, diabetes, brystkreft og stamceller. Vi er særlig interessert i å finne biomarkører som kan prediktere sykdoms fremgang og påvirkningen av behandling.

Forskningsgruppen er ledet av avdelingssjef Gunnar Mellgren.

Jørn V. Sagen,  Simon Dankel og Johan Fernø er også PIs.