Hjem

Hormonlaboratoriets forskningsgruppe

Hovedinnhold

2022 Hormone research group

Forskningsgruppen ved Hormonlaboratoriet har primært fokus på fedme, diabetes og brystkreft. Vi er særlig interessert i å finne biomarkører som kan prediktere sykdomsutvikling og effekt av behandling.

Forskningsgruppen er ledet av professor Gunnar Mellgren.

Jørn V. Sagen,  Simon Dankel og Johan Fernø er også PIs.