Hjem
Hormonlaboratoriets forskningsgruppe
Publikasjon

Distinct T cell subsets in adipose tissue are associated with obesity

Hovedinnhold

I denne studien utførte Martha Haugstøyl og medarbeidere en dyp karakterisering av T-celler i blod- og fettvevsdepoter, ved bruk av flerfarget flowcytometri og RNA-sekvensering. Distinkte undergrupper av T-celler var assosiert med fedme og uttrykte aktiveringsmarkørene CD26 og CCR5. T-celler uttrykker også fedmespesifikke gener som potensielt er engasjert i å aktivere pro-inflammatoriske veier, inkludert ceramidsignalering, autofagi og IL-6-signalering. Disse funnene øker kunnskapen vår om heterogeniteten til T-celler i blod, fettvev og i undergrupper som kan spille en rolle i fedmerelatert patogenese.