Hjem
Hormonlaboratoriets forskningsgruppe
Publikasjon

Phenotypic diversity of human adipose tissue-resident NK cells in obesity

Hovedinnhold

NK celler i fettvevet har vist seg å spille en viktig rolle i utvikling av fedmerelatert insulinresistens, men lite er fortsatt kjent om identiteten til NK celler i humant fettvev. I denne studien utførte Martha Haugstøyl og medarbeidere en dypkarakterisering av NK celler i blod og fettvev fra personer med fedme. Ved å bruke avansert flow cytometri, identifiserte de undergrupper av NK celler som spesifikt holdt til i fettvevet og hadde høyere uttrykk av aktiveringsmarkørene, CD26, CCR5 og CD63. Disse funnene gir økt kunnskap om hvilke NK celler som finnes i fettvevet hos mennesker og som kan spille en rolle i utvikling av fedmerelatert metabolsk sykdom.