Hjem
Hormonlaboratoriets forskningsgruppe
Publikasjon

Impaired adipocyte SLC7A10 promotes lipid storage in association with insulin resistance and altered BCAA metabolism

Hovedinnhold

Forskere fra gruppen og samarbeidspartnere har nylig publisert om aminosyretransportør SLC7A10/ASC-1 som er et adipocytt-uttrykt gen med redusert uttrykk i insulinresistens og fedme. Endret uttrykk for gener relatert til metabolske prosesser inkludert forgrenet aminosyre (BCAA) katabolisme, lipogenese og glyseroneogenese.