Hjem
Hormonlaboratoriets forskningsgruppe

Nyhetsarkiv for Hormonlaboratoriets forskningsgruppe

Recently two chemistry classes from Kvam high school visited the Hormone Research Laboratory
Denne artikkel fra Hormonlaboratoriets forskningsgruppe avdekker nye overflateproteiner som er spesifikke for pro- og antiinflammatoriske fettvevsmakrofager, og deres assosiasjon med insulinresistens.
Kjønnshormoner bidrar til forskjeller mellom menn og kvinner i kroppsfettfordeling og tilhørende risiko for sykdom.
I denne oversiktsartikkelen beskriver Sayani Mukherjee og kolleger reseptorbindingsprofilen av antipsykotiske legemidler (APDs) i hjernen og de potensielle mekanismene som ulike APD-er påvirker appetitten.
Ulike cellulære mekanismer kan ligge bak utvikling av insulinresistens ved fedme og type 2 diabetes.
Hollywood har sine Oscars, men K1/K2 har egen prisutdeling. På den16. Forskerskolen i kliniskmedisin vant to forskere fra Hormonforskingsgruppe premiere.
Hormonforskningsgruppe Instagram konto