Hjem

Forskergruppen Historie, retorikk og resepsjon

Hovedinnhold

Erik Bjerck Hagen er leder for forskergruppen.

Gruppen samler forskere og stipendiater fra allmenn litteraturvitenskap og nordisk litteraturvitenskap, og er et diskusjonsforum hvor medlemmene legger frem innlegg eller works in progress. Forskergruppen deltar også i instituttets forskerutdanning.