Hjem

Forskergruppen Historie, retorikk og resepsjon

Erik Bjerck Hagen er leder for forskergruppen.

Gruppen samler forskere og stipendiater fra allmenn litteraturvitenskap og nordisk litteraturvitenskap, og er et diskusjonsforum hvor medlemmene legger frem innlegg eller works in progress. Forskergruppen deltar også i instituttets forskerutdanning.

Program vårsemesteret 2014

Programmet vil inneholde faghistoriske innlegg om hovedlinjer i respesjonshistoriene til hhv. Holberg, Wergeland, Ibsen og Bjørnson.  Videre vil en tematisere hva som er forskjellene, om noen, på litteratur og populærkultur. Endelig program blir lagt ut i januar 2014.

 

Program høstsemesteret 2013

6. september:
Stipendiat Anders Gullestad: "Om djevler og parasitter i Herman Melvilles roman The Confidence-Man".

20. september:
Førsteamanuensis Heming Gujord: "Litteraturdidaktikken som utfordring til litteraturvitenskapen?"

4. oktober:
Stipendiat (NTNU) Kristoffer Jul-Larsen: "Det norskes rolle i NRK-radios litteraturdekning".

1. november:
Førsteamanuensis Anders Kristian Strand: "Adorno: Tolkning og melankoli".

15. november:
Dr. art. Peter Svare Valeur: "Kunst og vennskap i Lessings 'Nathan der Weise'".

29. november:
Stipendiat Kjersti Aarstein: "Motstand mot konseptualisering av selvfremstillingsgrepet i siste bind av Knausgårds Min Kamp".

13. desember (NB! kl. 10-12)
Lektor Stefan Kjerkegaard, Århus: "Knausgårds ansigt. Min kamp som poesi, værk og begivenhed".
 

Program vårsemesteret 2013

18. januar
Per Buvik, UiB: "Marki de Sades La Philosophie dans le boudoir (1795) -- eller Die Umwertung aller Werte hundre år før Nietzsche."

 8. februar
Jørgen Magnus Sjersted: ”Kunst og moral i Henrik Wergelands dikt ”Paa en Kirkegaard”.

 15. mars
Frode L. Boasson, NTNU: ”Profeten Hamsun. Om litteratur og moral i mottagelsen av Markens grøde

 5. april 
Ole Skogseide, UiB: “Goethe om Faust og Promethevs”

 19. april
Johan Fredrik Getz, UiB: “Om det tragiske i den moderne roman”

 15. mai
Christian Dahl, Kjøbenhavns universitet: “Teorier om det tragiske”

 20. juni
Pål Hamre, Høgskolen i Volda, ”Korleis lesing av skjønnlitteratur gjennom tidene har vore legitimert som del av norskfaget i allmugeskulen/folkeskulen/grunnskulen, i latinskulen/den høgre skulen/gymnaset og i lærarutdanninga”
og
Ingrid Nestås Mathisen, UiB, "Kjønn og vitalisme i Uppdals arbeidarromanar"