Hjem

Forskergruppe for helse- og sosialrett

Gruppen ledes av professor Henriette Sinding Aasen og er sammensatt av personer som arbeider med ulike problemstillinger innen helse- og sosialrett, herunder menneskerettslige problemstillinger.

Forskergruppen for helse- og sosialrett fungerer som et forum for faglig meningsutveksling og utvikling og arrangerer ulike seminarer for dette formål. Gruppen tar videre sikte på å være et forum for utvikling av nye forskningsprosjekter innen helse- og sosialrett.