Hjem

Forskergruppe for Velferdsrett

En person som holder en annen sin hånd

Gruppen ledes av professor Henriette Sinding Aasen

 

Aasen sin forskning har fokus på menneskerettslige aspekter ved helse- og velferdstjenester, inkludert rettighetene til liv og helse, selvbestemmelse og medvirkning.
Les mer om hennes forskning.

 

Forskergruppen for velferdsrett arbeider med et bredt utvalg av velferdsrettslige problemstillinger knyttet til helse- og sosialrett, barnevernsrett, arbeidsrett, trygderett m.m. Forskningen har sterke koblinger også til andre juridiske fag, særlig menneskerettigheter og forvaltningsrett.

Gruppen har jevnlige møter og seminarer og er åpen også for studenter.

Møt forskeren
profile picture

'Return-turn' i flyktningrett og politikk

WAIT har styrket forskningsgruppen sin med jurist Jessica Schultz. Hun er spesialist på flyktningrett og menneskerettigheter.