Hjem

Forskergruppe for velferdsrett

Hovedinnhold

En person som holder en annen sin hånd

Forskergruppen for velferdsrett arbeider med et bredt utvalg av velferdsrettslige problemstillinger knyttet til helse- og sosialrett, barnevernsrett, arbeidsrett, trygderett, biorett, rettsteori m.m. Forskningen har sterke koblinger også til andre juridiske fag, særlig menneskerettigheter og forvaltningsrett, og retter et særlig søkelys på sårbare grupper og sammenhenger mellom velferd, diskriminering og migrasjon. Forskergruppen bidrar aktivt til UiBs satsing på globale samfunnsutfordringer (GSU) knyttet til helse, migrasjon og sosial ulikhet (se særlig prosjektene til Kidanemariam, Grønningsæter og Schultz).

Møt forskeren
profile picture

'Return-turn' i flyktningrett og politikk

WAIT har styrket forskningsgruppen sin med jurist Jessica Schultz. Hun er spesialist på flyktningrett og menneskerettigheter.

Stormasterstudenter
Illustrasjonsbilde

Stormasterstudenter tilknyttet forskergruppen

Høsten 2020 og våren 2021 har forskergruppen for velferdsrett to stormasterstudenter på forskerlinjen tilknyttet gruppen. 

Ph.d.-prosjekter
Illustrasjonsbilde

Ph.d.-prosjekter

Her finner du en oversikt over pågående ph.d.-prosjekter.

Ønsker du å skrive masteroppgave innen velferdsrett? 

Forskergruppen ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive master, stormaster eller master i forbindelse med forskerlinjen. Gruppen har jevnlige møter og seminarer og er åpen også for studenter som skriver masteroppgaver innen fagkretsen.