Hjem

Forskergruppe for velferdsrett

Hovedinnhold

equality vs equity

Forskergruppen for velferdsrett arbeider med et bredt utvalg av velferdsrettslige problemstillinger knyttet til helse- og sosialrett, barnevernsrett, arbeidsrett, trygderett, biorett, rettsteori m.m. Forskningen har sterke koblinger også til andre juridiske fag, særlig menneskerettigheter og forvaltningsrett, og retter et særlig søkelys på sårbare grupper og sammenhenger mellom velferd, diskriminering og migrasjon. Forskergruppen bidrar aktivt til UiBs satsing på globale samfunnsutfordringer (GSU) knyttet til helse, migrasjon og sosial ulikhet (se særlig prosjektene til Kidanemariam, Grønningsæter og Schultz).

NY BOK | MENNESKERETTIGHETER OG HELSE
Henrietter Sinding Aasen

Menneskerettslige utfordringer i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgstjenesten står overfor menneskerettslige utfordringer. Professor Henriette Sinding Aasen er redaktør og forfatter av ny bok som tar opp problematikken.

Ny bok
Bokomslag, Health and Human Rights

Ny bok med Henriette Sinding Aasen som medforfatter

Henriette Sinding Aasen er medforfatter av den nye boken "Health and Human Rights".

Møt forskeren
profile picture

'Return-turn' i flyktningrett og politikk

WAIT har styrket forskningsgruppen sin med jurist Jessica Schultz. Hun er spesialist på flyktningrett og menneskerettigheter.

Ph.d.-prosjekter
Illustrasjonsbilde

Ph.d.-prosjekter

Her finner du en oversikt over pågående ph.d.-prosjekter.

Forskningsområde
Fotografi av Edvard Munchs maleri "Arbeidere på hjemvei"

Arbeidsrettsforskning ved Det juridiske fakultet

Det er et aktivt arbeidslivsrettmiljø ved fakultetet. Våre forskere har blant annet kompetanse på fleksibelt arbeidsliv, inkluderende arbeidsliv, diskriminering og EU/EØS-rettens påvirkning på norsk arbeidsrett.

Ønsker du å skrive masteroppgave innen velferdsrett? 

Forskergruppen ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive master, stormaster eller master i forbindelse med forskerlinjen. Gruppen har jevnlige møter og seminarer og er åpen også for studenter som skriver masteroppgaver innen fagkretsen.