Hjem
Forskergruppe for velferdsrett
Ph.d.-prosjekter

Ph.d.-prosjekter

Her finner du en oversikt over pågående ph.d.-prosjekter.

Hovedinnhold

Ph.d.-prosjekter

Mulu Beyene Kidanemariam

Mulu er Ph.d.-kandidat tilknyttet forskergruppen for velferdsrett. Tema for prosjektet er «The Legal Environment of Maternal Death Surveillance and Response in Ethiopia: Balancing Legal Accountability and the Protection of MDSR Participants», UiB Globale samfunnsutfordringer Prosjektet har tidsrammen 2020-2024. 

Andrea Vige Grønningsæter

Andrea er Ph.d.-kandidat tilknyttet forskergruppen for velferdsrett. Prosjektet har tidsrammen 2018-2021.

Tama i avhandlingen er flyktningstatus på grunnlag av seksuell orientering. I avhandlingen undersøkes forestillinger om at asylsøkere kan unngå forfølgelse i hjemlandet sitt ved å hemmeligholde at de tilhører en forfulgt gruppe og hvordan det påvirker vurderingen av retten til beskyttelse. Selv om det i økende grad har blitt avvist at det kan kreves at asylsøkere skal skjule sin seksuelle orientering har spørsmålet om hemmelighold fortsatt å dukke opp innenfor flyktningretten. I avhandlingen undersøkes det blant annet hvordan spørsmålet om hemmelighold påvirker troverdighetsvurderingen av en anført seksuell orientering.

Kariann Olsen Salte

Kariann er Ph.d.-kandidat tilknyttet forskergruppen for velferdsrett. Tema for prosjektet er «Rettslige grenser for medisinsk og helsefaglig forskning på barn og myndige personer uten samtykkekompetanse». Prosjekter har tidsrammen 2015-2020.