Hjem

Forskargruppe for humanistisk klima- og miljøforsking

PI

Forskargruppa for humanistisk klima- og miljøforsking skal initiere, koordinere og utvikle integrerte tverrfaglege forskingsprosjekt og synleggjere humanioraforskinga sine aktuelle og potensielle bidrag på feltet.

Forskargruppa for humanistisk klima- og miljøforsking (HUMKLIM) samlar klima- og miljørelatert humanistisk forsking ved UiB, og skal bidra til å styrke kontakt og samarbeid med relatert forsking på andre fakultet og einingar, ved og utanfor UiB.