Hjem

Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Hovedinnhold

Gamalt bilete av ein mann som måler nedbørsmengde ved å helle regnvatn opp i eit måleglas.

Kontakt:

Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Svein Atle Skålevåg, leder
E-post: svein.skalevag@uib.no

 

Fotografi: Henry Houg som sjekker nedbørstasjonen utenfor Meteorologisk Institutt på Blindern i august 1947. (Foto: Leif Ørnelund, 1947. Oslo Museum, Byhistorisk samling.)

Deltagerne i forskningsgruppen arbeider med et bredt spekter av spørsmål knyttet til helse, velferd og vitenskapshistorie:

Den vitenskapelige, kulturelle, sosiale og politiske historien til bestemte sykdommer, forebyggende og helsefremmende arbeid, historien til medisinske og vitenskapelige institusjoner, forholdet mellom kunnskapsproduksjon og politisk handling, ernæring, rettsmedisin, folkelige forståelser av sunnhet og sykdom, og forholdet mellom folkemedisin og skolemedisin.

På velferdsfeltet ligger et tyngdepunkt på omsorgspolitikk, familievelferd og frivillighet i et kjønnsperspektiv. Forskningsgruppen bidrar til komparative studier, studier av internasjonal kunnskaps- og vitenskapsproduksjon, og i utviklingen av teoretiske og metodiske tilnærminger.