Hjem
Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie
Gjesteforelesning

Kvinnopar i kvinnorörelsen de första decennierna av 1900-talet

Velkommen til gjesteforelesning ved professor Eva Borgström, om kvinnekjærlighet og lesbiskhet i svensk litteratur.

Selma og Sophie
Faksimile fra bokomslaget. Foto av Selma Lagerlöf og Sophie Elkan.
Foto/ill.:
Appell forlag

Professor i litteraturvitenskap, Eva Borgström, fra Gøteborgs universitet vil forelese over boken Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960. Eva Borgström har gjennomført en lang rekke studier omkring temaet kvinnekjærlighet og lesbiskhet i svensk litteratur.

Denne forelesningen vil handle om hvordan den moderne kvinnebevegelsen rundt år 1900 skapte et frirom for sammekjønnskjærlighet mellom kvinner. Borgström vil fortelle om hva som var karakteristisk for denne verden der kvinner kunne velge hverandre som sine kjæreste. De ulike kapitlene i boken viser hvilken betydning disse relasjonene hadde for individene, men også for de store historiske sammenhengene.

Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!