Hjem
Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Hovedinnhold

Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie
v/professor Astri Andresen,
Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR)
Universitetet i Bergen
Postboks 7805
5020 Bergen

E-post: Astri.Andresen@ahkr.uib.no