Hjem
Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Om gruppen

Deltagerne i forskningsgruppen arbeider med et bredt spekter av spørsmål knyttet til helse-, velferd og vitenskapshistorie: Den vitenskapelige, kulturelle, sosiale og politiske historien til bestemte sykdommer, forebyggende og helsefremmende arbeid, historien til medisinale institusjoner, forholdet mellom kunnskapsproduksjon og politisk handling, ernæring, rettsmedisin, folkelige forståelser av sunnhet og sykdom, og forholdet mellom folkemedisin og skolemedisin. På velferdsfeltet ligger et tyngdepunkt på omsorgspolitikk, familievelferd og frivillighet i et kjønnsperspektiv. Forskningsgruppen bidrar til komparative studier, studier av internasjonal kunnskaps- og vitenskapsproduksjon, og i utviklingen av teoretiske og metodiske tilnærminger.

Haukeland Sykehus ble oppført i 1908 - 1911, og ble tatt i bruk i 1912.
Foto/ill.:
Knudsen, K. & Co.

Hovedinnhold

Deltagerne i forskningsgruppen arbeider med et bredt spekter av spørsmål knyttet til helse-, velferd- og vitenskapshistorie: Den vitenskapelige, kulturelle, sosiale og politiske historien til bestemte sykdommer, forebyggende og helsefremmende arbeid, historien til medisinale institusjoner, forholdet mellom kunnskapsproduksjon og politisk handling, ernæring, rettsmedisin, folkelige forståelser av sunnhet og sykdom, og forholdet mellom folkemedisin og skolemedisin. På velferdsfeltet ligger et tyngdepunkt på omsorgspolitikk, familievelferd og frivillighet i et kjønnsperspektiv. Forskningsgruppen bidrar til komparative studier, studier av internasjonal kunnskaps- og vitenskapsproduksjon, og i utviklingen av teoretiske og metodiske tilnærminger.

Forskningsgruppen arrangerer en seminarserie (helse-, velferd- og vitenskapshistorieseminaret, HVV), som er et forskerseminar for doktorgradsstudenter og ansatte. Det er også åpent for andre interesserte.

Gruppen arrangerer, i samarbeid med Rokkansenteret, den årlige "Bergen workshop on the history of health and medicine".

Studenter som er interessert i disse temaene er velkommen til de to MA-seminarere "Individ, kultur og samfunn, Europa 1800-1950" og "Politikk, forvaltning og arbeidsliv. Norge og Europa etter 1945". PhD-studenter i historie er velkommen til å delta i sommerskoler arrangert av Nordisk nettverk i medisinhistorie (Nordfra) i København (2009), Tammerfors (2010) og Bergen (2011). På lavere grad gir kulturvitenskap og historie emnet "Historiske og kulturelle perspektiver på helse" (HEMB).

Medlemmer av gruppen er tilknyttet NordWell-nettverket (Nordic Centre of Excellence: The Nordic Welfare State - Historical Foundations and Future Challenges).