Hjem
Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Utvalgte publikasjoner

Hovedinnhold

2018

Magnus Vollset, Rune Hornnes, Gunnar Ellingsen. Calculating the world. The history of geophysics as seen from Bergen. Fagbokforlaget.

 

2016

Svein Atle Skålevåg. Utilregnelighet. En historie om rett og medisin. Pax: Oslo.

Yngve Nilsen og Magnus Vollset. Vinden dreier. Meteorologiens historie i Norge. Scandinavian Academic Press.