Hjem
Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie

Metodologiske tilnærminger til internasjonal idé- og kunnskapsutveksling

Hovedinnhold

Utgangspunktet for prosjektet er et ønske om å forstå forholdet mellom lokal, nasjonal og internasjonal kunnskap, og dermed hvordan kunnskap produseres, kommuniseres og sirkuleres. Hvordan har det seg at ideer og kunnskap går fra å være eiendommen til enkeltpersoner og avgrensede miljøer, til å bli kunnskap som nær sagt alle tar for gitt?

Prosjektet undersøker ulike metodologiske tilnærminger til transnasjonal historie på fem utvalgte felt: medisin- og vitenskapshistorie, lærdomshistorie, økonomi og politikk. Målet er også å utforske hvordan forskjellige tilnærminger anvendes innen ulike deler av historiefaget.

Prosjektet er et nettverksprosjekt som i stor grad utgangspunkt initiativtagernes forskning om transnasjonale prosesser for kunnskaps- og ideutveksling. Det er også phd-prosjekter under arbeid med relevante temaer (Cecilie Boge, Knut M. Nygaard, Per Kristian Sebak, Bjørnar Mortensen Vik og Magnus Vollset).

Prosjektet er et samarbeid mellom to forskergrupper ved AHKR: Helse, velferd og vitenskapshistorie og Internasjonaliseringsprosesser i kulturelt og historisk perspektiv.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (ISP-HIST-midler) for 2010-13.