Hjem

Intelligente informasjonssystemer (I2S)

Hovedinnhold

Illustrasjon av forskningsgruppen

Vi studerer grunnlaget for og utvikling og evaluering av informasjonssystemer (IS) som bruker kunstig intelligens (KI) og lignende teknikker. Sentrale teknikker for oss er: billed- og dataanalyse, kunnskapsgrafer, maskinlæring og prosessering av naturlig språk.

Vi er en interdisiplinær IKT-forskningsgruppe med bakgrunn i områder som: data- og informasjonsvitenskap, informasjonssystemer, informatikk, kognitiv vitenskap, kunstig intelligens og systemutvikling. På disse områdene bruker vi forskningsmetoder fra blant annet datavitenskap, utformingsforskning og informasjonsgjenfinning.

Vårt fokus er intelligente informasjonssystemer i mediesektoren, særlig for nyhetsproduksjon. Men vi undersøker også er bredt utvalg av andre anvendelsesområder, som digital multimediaetterforskning, beslutningsstøtte i helsesektoren, personlig dataanalyse og bærekraft. På mange av disse områdene utnytter vi brukerskapt innhold fra sosiale medier, vanligvis sammen med andre informasjonskilder.

NFR-prosjekt: News Angler
News Angler samler informasjon fra ulike kilder og tilrettelegger den for journalistisk arbeid.

Å oppdage uventede forbindelser i nyhetsbildet

News Angler-prosjektet har som mål å hjelpe journalister med å finne nye og overraskende vinklinger på nyhetssaker under utvikling, og å underbygge sakene med passende bakgrunnsinformasjon. Prosjektet utforsker derfor hvordan teknikker fra kunstig intellingens (KI) kan utnytte store, åpne datakilder...

NFR-prosjekt BDEM
Big Data for Emergency Management

BDEM: Big Data for Emergency Management

Beredskapsledelse har blitt en utfordring for myndigheter over hele verden, som følge av at vi de siste tiårene har sett en høyere frekvens av naturkatastrofer som flom, skred, jordskjelv, men også opptøyer og politiske omveltninger....

NFR-prosjekt UBIMOB
Bergen City Mobility

UBIMOB: Ubiquitous Data-Driven Urban Mobility

Urban mobilitet er under endring i de fleste byer i velstående land. Endringene i urban mobilitet følger ikke lenger tradisjonelle mønstre. Bruk av smarttelefon legger til rette for at innbyggerne kan gjøre beslutninger om reisen mens de er på reise i byen. Dette åpner opp for muligheter for smarte...

Prosjekt: Smidig utvikling 2.0
Årsaksmodell

Kundens påverknad på systemutviklingsprosjekt

Kunden spelar ei sentral rolle i smidig/agil systemutvikling. Gjennom case-studium prøver vi å avdekke kva effektar ulike mekanismar som involverer kunderelasjonen kan ha på utfallet av systemutviklingsprosjekt. Vi samarbeider med Sintef Digitals kompetanseprosjekt Agile 2.0 om datainnsamling og...