Hjem

Intelligente informasjonssystemer (I2S)

[word cloud for social and semantic information systems]

Semantiske teknologier tilbyr et standardformat for å representere informasjon og kunnskap slik at det blir mulig for datamaskiner å samle inn, analysere, gjenfinne og utveksle informasjion mer effektivt og presist.

Sosiale informasjonssystemer, som Facebook, Twitter, og Wikipedia, er karakterisert ved at brukernes selv genererer informasjon som deles med og kan brukes av andre mennesker.

Forskningsgruppen for semantiske og sosiale informasjonssystemer (SSIS) har fokus på grensesnittet mellom disse to aktuelle og viktige utviklingstrendene i IKT-feltet.

Semantiske teknologier og sosiale informasjonssystemer kan først virke ulike, men vi ser på dem som komplementære: Sosiale medier tenderer til å produsere store samlinger av brukergenerert innhold. Dette innholdet kan potensielt få større verdi gjennom semantiske teknologier hvis det berikes med maskinlesbar semantikk. For eksempel kan sosiale teknologier anvendes til å legge til dynamisk, kontekstuell semantikk til informasjonssystemer, mens semantiske teknologier kan anvendes til å gjøre innhold i sosiale informasjonssystemer mer søkbart og bedre organisert.

NFR-prosjekt: News Angler
News Angler samler informasjon fra ulike kilder og tilrettelegger den for journalistisk arbeid.

Å oppdage uventede forbindelser i nyhetsbildet

News Angler er et prosjekt som tar utgangspunkt i nye informasjons- og kommunikasjonsteknologier for å utnytte store data og sosiale medier. Prosjektets formål er å utvikle verktøy som skal hjelpe journalister med å finne nye og uventede bakgrunnsopplysninger, vinklinger og saker. Informasjonen...

NFR-prosjekt BDEM
Big Data for Emergency Management

BDEM: Big Data for Emergency Management

Beredskapsledelse har blitt en utfordring for myndigheter over hele verden, som følge av at vi de siste tiårene har sett en høyere frekvens av naturkatastrofer som flom, skred, jordskjelv, men også opptøyer og politiske omveltninger. ...

NFR-prosjekt UBIMOB
Bergen City Mobility

UBIMOB: Ubiquitous Data-Driven Urban Mobility

Urban mobilitet er under endring i de fleste byer i velstående land. Endringene i urban mobilitet følger ikke lenger tradisjonelle mønstre. Bruk av smarttelefon legger til rette for at innbyggerne kan gjøre beslutninger om reisen mens de er på reise i byen. Dette åpner opp for muligheter for smarte...

Prosjekt: Smidig utvikling 2.0
Årsaksmodell

Kundens påverknad på systemutviklingsprosjekt

Kunden spelar ei sentral rolle i smidig/agil systemutvikling. Gjennom case-studium prøver vi å avdekke kva effektar ulike mekanismar som involverer kunderelasjonen kan ha på utfallet av systemutviklingsprosjekt. Vi samarbeider med Sintef Digitals kompetanseprosjekt Agile 2.0 om datainnsamling og...