Hjem
Intelligente informasjonssystemer (I2S)
NFR-prosjekt: News Angler

Å oppdage uventede forbindelser i nyhetsbildet

News Angler er et prosjekt som tar utgangspunkt i nye informasjons- og kommunikasjonsteknologier for å utnytte store data og sosiale medier. Prosjektets formål er å utvikle verktøy som skal hjelpe journalister med å finne nye og uventede bakgrunnsopplysninger, vinklinger og saker. Informasjonen høstes fra tekstlige kilder, som sosiale medier, kommersielle nyhetsaggregatorer og åpne kilder til referansedata. Sentralt står såkalte semantiske teknologier, som tilbyr et standardformat for å representere informasjon og kunnskap på nettverksform. Dermed kan informasjonen som samles inn analyseres, gjenfinnes og utveksles enklere og mer presist på nye måter.

News Angler samler informasjon fra ulike kilder og tilrettelegger den for journalistisk arbeid.
News Angler høster informasjon fra ulike kilder, analyserer og organiserer den semantisk, og gjør den tilgjengelig for journalistisk arbeid.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Wolftech Broadcast Solutions AS. Fra UiB deltar en tverrfaglig gruppe fra Institutt for informasjons- og medievitenskap, bestående av professorene Andreas L. Opdahl (prosjektleder), Lars Nyre, Bjørnar Tessem og Csaba Veres. Opdahl, Tessem og Veres tilhører alle instituttets forskningsgruppe for Semantiske og sosiale informasjonssystemer (SSIS), mens Nyre er medieviter og leder av TekLab. I tillegg vil prosjektet tilsette en postdoktor og en stipendiat i løpet av 2018. Prosjektansvarlig på Wolftechs side er daglig leder Arne Berven. Prosjektet har også knyttet til seg et internasjonalt forskerpanel, der blant annet professor Neil Maiden ved City University i London deltar.

News Angler utvider og videreutvikler et samarbeid som Wolftech og SSIS-gruppen smått innledet allerede i 2015, da Wolftech så et behov for å effektivere journalisters arbeidsverktøy – verktøyene som da var på markedet tok for lite hensyn til praktiske behov. Wolftech gikk inn i samarbeidet fordi de så behov for spisskompetanse i semantisk analyse og sosiale medier, mens forskergruppen på UiB drar nytte av å samarbeide om industrielle problemer innenfor sine kjerneområder.

Kilder: Arne Berven, Ingrid Aarseth Johannessen, Andreas L Opdahl