Hjem
Intelligente informasjonssystemer (I2S)
Prosjekt: Smidig utvikling 2.0

Kundens påverknad på systemutviklingsprosjekt

Kunden spelar ei sentral rolle i smidig/agil systemutvikling. Gjennom case-studium prøver vi å avdekke kva effektar ulike mekanismar som involverer kunderelasjonen kan ha på utfallet av systemutviklingsprosjekt. Vi samarbeider med Sintef Digitals kompetanseprosjekt Agile 2.0 om datainnsamling og analyser av data knytt til ulike case, og vil utvikle samarbeidet med vidare analyser av interessentars påverknad på prosjektutfall.

Årsaksmodell
Foto/ill.:
Bjørnar Tessem

Hovedinnhold

Publikasjonar:

  • Tessem, Bjørnar.The customer effect in agile system development projects. A process tracing case study. Procedia Computer Science 2017 ;Volum 121. s. 244-251