Hjem
Intelligente informasjonssystemer (I2S)
Nyhet

LifeCRAFT april 2024 oppsummert

Demonstrasjoner av deltakernes pågående forskning skapte flere konstruktive diskusjoner i berøringspunktene mellom lifelogging, fremvoksende teknologier, helse og sikkerhet på LifeCRAFT-workshopen som ble arrangert i Bergen 11. til 12. april 2024.

Attendees of LifeCRAFT april2024
Foto/ill.:
UIB/Vegard Bolstad

Hovedinnhold

Gjennom arbeidsgruppen ble representanter fra vidt forskjellige industrier og forskningsfelt samlet, og idemyldringer og andre samarbeidsformer, fasilitert av Marc Gallofré Ocaña (Faktisk.no, NORDIS) og Alice Dajung Jung fra Adapt-senteret ved DCU, åpnet opp for flere fremtidige symposier og arbeidsgrupper i et voksende internasjonalt forskningsfellesskap. Demonstrasjoner av deltakernes pågående forskning skapte flere konstruktive diskusjoner i berøringspunktene mellom lifelogging, fremvoksende teknologier, helse og sikkerhet.

LifeCRAFT er svært stolte av å for første gang knytte sammen og presentere æresprofessorer Steve Hodges og Nigel Davies, begge tilknyttet Lancaster Universitet. Hodges er en av pionerene innen lifelogging, og har gjennom sin stilling i Micorsofts forskningsavdeling gjennom to tiår vært en av hovedbidragsyterne til SenseCam, en av de første bærbare lifelogging-kameraene på markedet, og jobber nå med det EPSRC-finansierte Pro² Network+. I tillegg har Hodges ledet utvilkningen av BBC micro:bit, et prosjekt som har hjulpet over 44 millioner barn og unge i 60 land å lære å skrive programvare. 

Æresprofessor i datavitenskap og meddirektør av DSI@Lancaster, Nigel Davies, har holdt stilling hos Sony Electronics, Google Research, ETH Zurich og CMU. Han arbeider innen gjennomgripende datateknologi, deriblant systemstøtte for nye datainnsamlingsmetoder og interaksjoner og kan karakteriseres for sin eksperimentelle tilgang til storskala utrullinger av nyere systemer med sluttbrukere. Davies har ledet mange av de største konferansene innen feltet, og er tidligere redaktør for IEEE Pervasive Computing, nå assisterende redaktør i IEEE Transactions on Mobile Computing. Alene har Davies vært PI eller CI på over 100 millioner kroner i tildelinger.

Professor Cathal Gurrin, leder for Adapt-senteret ved Dublin City University og direktør for forskningsgruppen Human Media Archives, antok en ledende og koordinerende rolle i saksgangen og sørget for spissing og konkretisering av arbeidsmøtene. Gurrins slagkraft i  lifelogging-feltet er vanskelig å underdrive, gitt og hans lange personlige erfaring med lifelogging: Allerede i 2014 var Cathal Gurrin kjent som den lengst aktive bruker av lifelogging-kamera i verden, og genererte årlig en database med 18 millioner bilder, og omtrent en terabyte personlig data årlig. Gurrins forskningsfokus er rettet mot bruken av dype brukerprofiler i utviklingen av støtteteknologi ved bruk av bærbare sensorer og dataanalyse. I tillegg er Gurrin medstifter og leder for ACM Lifelog Search Challenge, som årlig tiltrekker en internasjonal deltakerliste.

I tillegg møtte flere ledende forskere fra det internasjonale lifelogging-miljøet: Klaus Schöffmann (Klagenfurt University) og Luca Rossetto fra Universitetet i Zurich har hatt sentrale koordinerende roller innen lifelogging-feltet, i kraft av sine engasjement i større arrangementer som «Lifelog Search Challenge» (LSC) and «Video Browser Showdown» (VBS), to av verdens største konkurranser, innen visuelle informasjonsuttrekk.

Jakub Lokoc og Ivana Sixtová fra Charles Universitet i Tsjekkia, Markus Zank fra Lucerne University, og Minh-Son Dao ved det japanske institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og flere representanter fra det internasjonale lifelogging-miljøet deltok i arbeidstreffet, sammen med et utvalg norske  representanter fra forskning innen helse- og teknologifeltene. 

Professorene Steinar Kristoffersen og Judith Molka-Danielsen fra Høyskolen i Molde brakte sine erfaringer innen HCI, digitalisering, design og utvidete virkelighetsteknologier til bords, mens representanter for den norske ANeED-studien, et tverrfaglig prosjekt med mål om bidrag til identifisering av biomarkører og behandlingsmetoder for pasienter som lider av demens med Lewey-legemer (DLB). ANeED-prosjektet ledes av professor Arvid Rongve ved Helse Fonna og UiB og koordineres av Jessica Hubbers, begge tilstede fra Haugesund. Prosjektleder for arbeidspakke 1 i prosjektet, professor Morten Fjeld fra UiB var også på deltakerlisten, sammen med Mahya Jahanshahikhabisi, Miroslav Bachinski, Yong Ma og Vegard Bolstad, alle tilknyttet ANeED og Universitetet i Bergen. 

Gjennom to dagers seminarer anvendte deltakerne sine perspektiver fra offentlig trafikkstyring, produktutvikling og innovasjon, helse- og demensforskning, kunstig intelligens, VR-teknologi og design. Etter å i fellesskap ha identifisert viktige utforskninger og kunnskapshull relatert til lifelogging den innledende dagen, ledet ekstensive diskusjoner og avstemninger til klare tematikker for konferansens videre fokus. Arbeidsgruppen ble avsluttet etter at klare oppgaver, mål og rollefordelinger var definerte for videre fremdrift, og deltakerne hadde presentert resultatene for sine tverrfaglige initiativer. 

Verdien av å samle internasjonal og tverrfaglig erfaring ekspertise av dette kaliberet i samme rom er vanskelig å underdrive, og har allerede ledet til konkrete lovende synergieffekter og mulige samarbeid. Gruppen har gjennom sitt tverrfaglige arbeid utviklet klare visjoner for potensielle samarbeid som tar inn over seg fordelene som kan utledes fra arbeidsgruppen. I tillegg har gruppen startet arbeidet på ulike vitenskapelige bidrag, som ventes å lede til minst tre artikler (eller publikasjoner) med basis i innsikter samlet under arbeidsmøtene. Prosjektforslagene fokuserer spesielt på initiativer som COST-aksjonen, Marie Skłodowska-Curie-aksjonene, and Erasmus-utvekslingene. 

Ett av forslagene som kom ut av samarbeidene handler om å bruke lifelogging til deteksjon og klassifikasjon av daglige aktiviteter, ment for analyse og optimalisering av demens-pleie. I etterkant av arbeidsmøtene har LifeCRAFT-gruppen søkt 500.000 NOK i støtte from Uib Idé, under prosjektnavnet «Livslogg: Pioneering Health Care Through Lifelogging». I tillegg har LifeCRAFT-gruppen forpliktet seg til å organisere neste samling seks til tolv måneder fra nå, og vurderer først Dublin eller Lancaster som muligheter for lokasjoner, senere Klagenfurt og Praha.