Hjem
Infeksjon og mikrobiologi
Forskningsprosjekt

Persontilpasset diagnostikk ved alvorlige infeksjoner

Vi vil forbedre diagnostikk og behandling av alvorlige infeksjoner. Vi vil karakterisere nøye karakterisere immunreaksjonen ved infeksjoner i samarbeid med ledende sykehus og universiteter i Norden.

Hovedinnhold

Alvorlige infeksjoner kan være svært alvorlige og det er behov for raskere og mer presise diagnoseverktøy, med den hensikt at vi kan gi raskere og bedre behandling.  

I dette arbeidet vil vi studere det komplekse samspillet mellom pasienten og mikroben som forårsaker infeksjonen. Prosjektet innebærer undersøkelser av signalmolekyler, proteiner, metabolitter, gener, samt immunceller. Prosjektet vil i perioden 2020-2023 motta støtte fra den felles nordiske forsknings organisasjonen Nordforsk, hvor data fra dette prosjektet og andre prosjekt vil bli inkludert.

For å få maksimal nytte av forskningsarbeidet planlegges det samarbeid også med internasjonale samarbeidspartnere. Data til dette lagres i en database i Norge (i Helse-Midt Norge, i en løsning kalt HUNT-cloud). Data som inngår i databasen som deles med aktører utenfor Helse-Bergen eller Universitetet i Bergen vil være anonyme.  Det vil si at opplysningene ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner. Våre samarbeidspartnere er Karolinska Instituttet og Karolinska universitetssjukehuset i Stockholm, Rigshospitalet i København, St Olavs Hospital i Trondheim, Wageningen Universitet i Nederland og firmaet Life-Glimmer i Berlin. Dersom det blir aktuelt med andre undersøkelser vil det bli sendt oppdatert informasjon.

Prøvene som tas skal oppbevares i en forskningsbiobank tilknyttet prosjektet, «Diagnostisk og forskningsbiobank for primære/ervervede immunsvikttilstander og alvorlige infeksjonssykdommer» (REK Vest nr.165.04 som Ledes av Nina Langeland). Både blodprøver og vevsprøver inkludert genetisk materiale vil være inkludert i biobanken. Biobanken er lokalisert på Haukeland Universitetssjukehus, tilknyttet Medisinsk klinikk.