Hjem
Gruppe for interaksjonsforskning

Nyhetsarkiv for Gruppe for interaksjonsforskning

Med støtte fra Forskningsrådet skal grafikkselskapet Vizrt og Universitetet i Bergen samarbeide om å lage et verdensledende verktøy for online videoredigering.
Professor Victor Kaptelinin har publisert en artikkel i The Encyclopedia of Human-Computer Interaction.
Victor Kaptelinin har publisert et kapittel om Aktivitetsteori i Encyclopedia of interaction design