Hjem

Forskningsgruppe for transnasjonal historie og kulturmøter, 1850 - i dag

Hovedinnhold

Kontakt oss

Professor Christhard Hoffmann
E-post: Christhard.Hoffmann@uib.no  

Bilde: "Nordmenn i sør". Bildet viser norske seilere i Afrika, sannsynligvis Sør-Afrika. Den andre personen fra høyre er skipper Petter Maldus Danielsen (1873-1951) fra Svinør i Vest-Agder. Bildet er hentet fra Guldbrandsen, Ågot and Fardal Klev, Ådne, Svinør. Ryggen til Norge - Blikket mot havet, 1997

Om gruppen

Forskergruppen ble etablert i 2008 og utgjør en av til sammen sju forskergrupper ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Vi forsker på ulike tema innenfor og på tvers av fagdisiplinene historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap.

Vår forskning har hovedfokus er på moderne tid, og omfatter følgelig historiske og kulturelle prosesser i det 19. – 21. århundre. Her ser vi på årsaker, forløp, reaksjoner og fremstillinger knyttet til fenomen og forløp på tvers av institusjonelle, kulturelle og geografiske grenser.

Felles for våre forskningsinteresser er vektleggingen av kontekst og kompleksitet, og med særlig vekt på å studere dialektiske prosesser i både nær samtid og i et historisk perspektiv.

Det er en ambisjon av forskergruppen skal fungere som et aktivt diskusjonsforum for aktiviteter knyttet til de fleste sider og stadier av forskningsprosesser og forskerkarrierer.

KINA
Foto av en historisk bok om norsk-kinesiske relasjoner.

Historien viktig for å forstå Kina i dag

Camilla Brautasets forskning viser at dialog og samarbeid alltid har vært nøkkelen for gode relasjoner mellom Norge og Kina. Nå er lederen for UiBs nye Kina-kompetanseutvalg bokaktuell.

Program spring 202

January:

20 - 21.01: Histories of Refugeedom in the Nordic Countries (workshop – online)

February:

18.02: Christa Santina Wirth, University of Agder

A Chicago School of Philippine Studies? Traveling and Contested Modernization between Manila and Chicago, 1950s-1970s  (online)

March: 

18.03:  Terje Mikael Hasle Joranger, Norwegian Emigrant Museum

(Sydnesplass 12/13 – rom 130)

April:

1.04: Tony Kushner, University of Southampton

Jacob Harris, Jewish murderer: a study of eighteenth century transnational crime

(Seminarrom 1)

8.04: Maja Hultman,  Centre for European Research (CERGU)/ Department of Historical Studies at University of Gothenburg/Centre for Business History in Stockholm

Metals, Furs and Friendships across the Globe: Jewish Business and Cultural Transnationalism in the 20th Century

(Seminarrom 1)

May: 

6.05: Daniel Roger Maul, University of Oslo 

Master Program in Modern International and Transnational History, UiO (program leader)

(Seminarrom 1)

20.05: Mariusz Kałczewiak, University of Potsdam

Polacos in Argentina. Polish Jews, Interwar Migration, and the Emergence of Transatlantic Jewish Culture

(Seminarrom 1)

June: 

14.06 kl.10:15-12:00: Workshop

(Rom 418, Øysteinsgate 3)