Hjem

Forskningsgruppe for transnasjonal historie og kulturmøter, 1850 - i dag

Kontakt oss

Professor Christhard Hoffmann
E-post: Christhard.Hoffmann@uib.no  

Bilde: "Nordmenn i sør". Bildet viser norske seilere i Afrika, sannsynligvis Sør-Afrika. Den andre personen fra høyre er skipper Petter Maldus Danielsen (1873-1951) fra Svinør i Vest-Agder. Bildet er hentet fra Guldbrandsen, Ågot and Fardal Klev, Ådne, Svinør. Ryggen til Norge - Blikket mot havet, 1997

Om gruppen

Forskergruppen ble etablert i 2008 og utgjør en av til sammen sju forskergrupper ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Vi forsker på ulike tema innenfor og på tvers av fagdisiplinene historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap.

Vår forskning har hovedfokus er på moderne tid, og omfatter følgelig historiske og kulturelle prosesser i det 19. – 21. århundre. Her ser vi på årsaker, forløp, reaksjoner og fremstillinger knyttet til fenomen og forløp på tvers av institusjonelle, kulturelle og geografiske grenser.

Felles for våre forskningsinteresser er vektleggingen av kontekst og kompleksitet, og med særlig vekt på å studere dialektiske prosesser i både nær samtid og i et historisk perspektiv.

Det er en ambisjon av forskergruppen skal fungere som et aktivt diskusjonsforum for aktiviteter knyttet til de fleste sider og stadier av forskningsprosesser og forskerkarrierer.

KINA
Foto av en historisk bok om norsk-kinesiske relasjoner.

Historien viktig for å forstå Kina i dag

Camilla Brautasets forskning viser at dialog og samarbeid alltid har vært nøkkelen for gode relasjoner mellom Norge og Kina. Nå er lederen for UiBs nye Kina-kompetanseutvalg bokaktuell.

Program vår 2020

Fredager, kl. 10:15 – 12:00; Seminarrom L, Sydneshaugen skole

 

Main Topic: Research Perspectives on Transnational History

31. 01. 2020 - Thoralf Klein (Loughborough University):  A Transnational Media History of the Boxer War

21. 02. 2020 – Jan Ifversen (Aarhus University): What is Interculturality?

20. 03. 2020 – Hanne Hagtvedt Vik (UiO): Transnational Dimensions of Human Rights Policies in Norway/Scandinavia

17. 04. 2019 – Kiran Klaus Patel (LMU München): Mapping the Spatial Contours of Transnational Political Activism during the Long 1970s: A Research Agenda

24. 04.  2020 - Marten Boon (NTNU):  The Concept of Transnational Business History

08. 05. 2020 - Madeleine Herren-Oesch (University of Basel): The Concept of a Global History of Europe

19. 06. 2020 - Roland Wenzlhuemer (LMU München): The Emergence of Global Communication Networks in 19th-Century Maritime History