Hjem

Forskningsgruppe for transnasjonal historie og kulturmøter, 1850 - i dag

Hovedinnhold

Kontakt oss

Professor Christhard Hoffmann
E-post: Christhard.Hoffmann@uib.no  

Bilde: "Nordmenn i sør". Bildet viser norske seilere i Afrika, sannsynligvis Sør-Afrika. Den andre personen fra høyre er skipper Petter Maldus Danielsen (1873-1951) fra Svinør i Vest-Agder. Bildet er hentet fra Guldbrandsen, Ågot and Fardal Klev, Ådne, Svinør. Ryggen til Norge - Blikket mot havet, 1997

Om gruppen

Forskergruppen ble etablert i 2008 og utgjør en av til sammen sju forskergrupper ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Vi forsker på ulike tema innenfor og på tvers av fagdisiplinene historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap.

Vår forskning har hovedfokus er på moderne tid, og omfatter følgelig historiske og kulturelle prosesser i det 19. – 21. århundre. Her ser vi på årsaker, forløp, reaksjoner og fremstillinger knyttet til fenomen og forløp på tvers av institusjonelle, kulturelle og geografiske grenser.

Felles for våre forskningsinteresser er vektleggingen av kontekst og kompleksitet, og med særlig vekt på å studere dialektiske prosesser i både nær samtid og i et historisk perspektiv.

Det er en ambisjon av forskergruppen skal fungere som et aktivt diskusjonsforum for aktiviteter knyttet til de fleste sider og stadier av forskningsprosesser og forskerkarrierer.

KINA
Foto av en historisk bok om norsk-kinesiske relasjoner.

Historien viktig for å forstå Kina i dag

Camilla Brautasets forskning viser at dialog og samarbeid alltid har vært nøkkelen for gode relasjoner mellom Norge og Kina. Nå er lederen for UiBs nye Kina-kompetanseutvalg bokaktuell.

Programme Fall Semester 2021

Fridays, 10:15 a.m. in Seminar Room 1 (Øysteins gate 3)

17 September 2021   
Christoph Kalter (UiA), Building Nations After Empire. Post-Imperial Migrations to Portugal in a Western European Context

 

8 October 2021 
Christhard Hoffmann; Trond Espen Bjoland; Peder Lippert Fuglevik; Joanna Spyra: Short Presentations

 

12 November 2021
Rolf Hobson, (IFS/UiB), How to feed a population when the economy is closed? Belgium and Norway, 1939-1941

 

19 November 2021
Anja Blanke (Zeppelin University) How the CCP has failed to obtain control over China’s collective memory in the 1950s

 

10 December 2021 
Full-day workshop with drafts, ideas, presentations presented by the group members