Hjem

Forskningsgruppe for transnasjonal historie og kulturmøter, 1850 - i dag

Kontakt oss:

Forskergruppe for transnasjonal historie og kulturmøter, 1850 - i dag.
v/professor Christhard Hoffmann
Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR)
Universitetet i Bergen
Postboks 7805
5020 Bergen

E-post: Christhard.Hoffmann@ahkr.uib.no  

Om gruppen

Forskergruppen ble etablert i 2008 og utgjør en av til sammen sju forskergrupper ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Vi forsker på ulike tema innenfor og på tvers av fagdisiplinene historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap.

Vår forskning har hovedfokus er på moderne tid, og omfatter følgelig historiske og kulturelle prosesser i det 19. – 21. århundre. Her ser vi på årsaker, forløp, reaksjoner og fremstillinger knyttet til fenomen og forløp på tvers av institusjonelle, kulturelle og geografiske grenser.
Felles for våre forskningsinteresser er vektleggingen av kontekst og kompleksitet, og med særlig vekt på å studere dialektiske prosesser i både nær samtid og i et historisk perspektiv.
Det er en ambisjon av forskergruppen skal fungere som et aktivt diskusjonsforum for aktiviteter knyttet til de fleste sider og stadier av forskningsprosesser og forskerkarrierer.

Program våren 2017

 

Workshops

Siden oppstart har vi i tillegg til det ordinære møteprogrammet arrangert ulike workshops der vi drar veksler på både lokal og internasjonal faglig ekspertise, blant annet:

  • Belonging, Membership and Mobility in European History i mars 2009
  • European Connections and Interactions in China, ca. 1880-1920 i november 2009
  • Merchants and Migrants. The Trans-Atlantic Passenger Business, 1850-1930 i desember 2010
  • Internationalisation as a Threat. Late Imperial China and Moderen Day Europe i 2011
  • The Great Diversity:Trajectories of Asian Development i 2012
  • Norge og 1.verdenskrig ut fra et transnasjonalt perspektiv i 2014

 Forskergruppens møter og seminarer er åpne for alle interesserte.

Bildet:

"Nordmenn i sør". Bildet viser norske seilere i Afrika, sannsynligvis Sør-Afrika. Den andre personen fra høyre er skipper Petter Maldus Danielsen (1873-1951) fra Svinør i Vest-Agder. Bildet er hentet fra Guldbrandsen, Ågot and Fardal Klev, Ådne, Svinør. Ryggen til Norge - Blikket mot havet, 1997