Hjem

Gruppe for journalistikkforskning

Hovedinnhold

Illustrasjonsbilde

Forskningsgruppen er et møtested for forskere, stipendiater og masterstudenter med interesse for journalistikk. Gruppen er tverrfaglig og utforsker journalistikken fra ulike faglige perspektiver og med et mangfold av metoder.

Prosjektene til gruppens medlemmer favner vidt og strekker seg fra studier av spesifikke områder i journalistikken, som undersøkende journalistikk, sport og kultur; journalistikkens møte med og implementering av digitale teknologier, som visuelle teknologier og KI; sosiologiske undersøkelser av journalistrollen, profesjonsideologi og normer; til undersøkelser av mediepolitikk, etikk, økonomi og journalistikkens publikum. Sentralt i gruppens pågående aktivitet er en interesse for hvordan digital teknologi og datafiseringen av samfunnet har endret den journalistiske institusjonen og dens samfunnsmessige rolle.