Hjem

Gruppe for journalistikkforskning

Bilde av briller og avis

Gruppen for journalistikkforskning undersøker journalistisk produksjon, innhold og resepsjon fra ulike perspektiv. Gruppens medlemmer forsker blant annet på nye teknologier og etikk i nyhetsdekning, mediemangfold og mediepolitikk, journalistrollen, nyheter og sosiale medier, kriminaljournalistikk, undersøkende journalistikk, kultur-, selebritets- og sportsjournalistikk samt nye sider ved norsk avishistorie. 

Gruppen har fire doktorgradsstudenter og en post doc, og flere masterstudenter er tilknyttet gruppen. 

Gruppens medlemmer arrangerer seminarer og driver omfattende publiseringsvirksomhet. Gruppen har ansvar for forskningsbasert undervisning i fagene journalistikk og medievitenskap, holder masterkurs og veileder stipendiater.  Sentralt i gruppens forskningsaktivitet står ViSmedia-prosjektet.

ViSmedia-prosjektet

Det tverrfaglige forskningsprosjektet ViSmedia, ledet av professor Astrid Gynnild, varer fra 2015 til 2020. Med utgangspunkt i EU-rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) undersøker Gynnild og hennes kolleger implikasjoner av visuell teknologiutvikling i nyhetsmediene.  De utforsker og eksperimenterer med blant annet kameradroner, MoJo-journalistikk, Snapchat, wearables og andre teknologier med overvåkingspotensiale. 

- Den globale spredningen av dokumentariske bilder og videoer i nyhetsmediene setter journalistikken på nye prøver, sier Gynnild.  På den ene siden bidrar avanserte, visuelle teknologier med nye journalistiske muligheter. På den andre siden utfordres etablerte prinsipper for personvern og troverdighet. Prosjektet ViSmedia -  “Responsible adoption of visual surveillance technologies in the news media” er finansiert av Norges Forskningsråd.

Nyheter
Forside på Nordicom review

Nordicom Review

Hva er fotojournalistenes rolle i en tid da nyhetsmediene flommer over bilder og video fra andre kilder ? Det er et av mange spørsmål som utforskes i nytt Special Issue av Nordicom Review. Astrid Gynnild er en av nummerets fire redaktører.

Ny publikasjon

Nytt på nett og brett

Journalistikken forandres. Den engasjerer og irriterer, men forsvinner ikke. Tilgangen til nyheter og journalistikk er lettere og mer allestedsnærværende enn noen gang.

Nyhet fra Vox Publica
Hvorfor utdanner vi journalister som ikke kan programmere?

Hvorfor utdanner vi journalister som ikke kan programmere?

Ekspertkunnskap innen datateknologi er en kjempefordel for journalister, og uunnværlig for neste generasjons gravende journalistteam.