Hjem

Gruppe for journalistikkforskning

Innhold

Computer and coffee

Gruppen for journalistikkforskning undersøker journalistisk produksjon, innhold og resepsjon fra ulike perspektiv.

Sentralt i gruppens forskningsaktivitet står ViSmedia-prosjektet, som varer fra 2015-2020 og er finansiert av Norges forskningsråd, www.vismedia.org. Med utgangspunkt i EU-rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) undersøker forskerne her implikasjoner av visuell teknologiutvikling i nyhetsmediene. De utforsker og eksperimenterer med blant annet kameradroner, virtual reality, smarttelefoner, Snapchat og andre teknologier med overvåkingspotensiale. Gruppens medlemmer forsker også på mediepolitikk, nyheter i sosiale medier, kriminaljournalistikk, undersøkende journalistikk, kultur-, selebritets- og sportsjournalistikk, journalistroller i endring og nyere norsk avishistorie.

Gruppen har fire doktorgradsstudenter og en post doc, og flere masterstudenter er tilknyttet gruppen.  Gruppens medlemmer arrangerer seminarer, konferanser og driver omfattende publiseringsvirksomhet. Gruppen har ansvar for forskningsbasert undervisning i fagene journalistikk og medievitenskap, holder masterkurs og veileder stipendiater.

Nyhet
Regjeringens logo

Expert committee to map children’s exposure for harmful media content

ViSmedia researcher Thomas Wold has been appointed as a member of a Government selected expert committee to give advice on safe media use for children and adolescents.

Publikasjoner
Bokomslag Norsk kriminaljournalistikk etter 2000

Norsk kriminaljournalistikk etter 2000 – En vegg av krim

Kriminaljournalistikkens legitimitet er i forandring. Sjangerens moderne former og format må forstås i lys av de historiske røttene og utviklingen i og rundt mediene.

Publikasjoner
Bokomslag Alltid foran skjermen. Dagbladet og det digitale skiftet

Alltid foran skjermen – Dagbladet og det digitale skiftet

Hvordan finner en tradisjonsrik kulturavis meninga med livet under en teknologisk og økonomisk revolusjon?

Publikasjoner
Bokomslag Responsible Drone Journalism

Responsible Drone Journalism

Bruk av droner for journalistiske formål, og rammeverk for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

Publikasjoner
Bokomslag Droner i sivilsamfunnet

Droner i sivilsamfunnet

Hva er forsvarlig bruk av droner i sivilsamfunnet?