Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Ressurser

På denne siden finner du ressurser for forskere og andre interesserte i journalistikk-feltet.

Hovedinnhold

Journalisten

Journalisten bringer nyheter, reportasjer, kommentarer og debattartikler om norsk og utenlandsk medieverden. Utgis av Norsk Journalistlag

TNS Gallup

Data og analyse rundt mediebruk.

Nordicom

Nordicom er et nordisk kunnskapssenter for medie- og kommunikasjonsfeltet.

ATekst

Mediearkiv med søkefunksjon.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Medietilsynet

Medietilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan som iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

Medieregisteret

Hvem eier hva i det norske avismarkedet?

Medienorge

Fakta om norske medier

Today's Front Pages

Forsider på aviser i USA.

Committee to Protect Journalists

Uavhengig, non-profit organisasjon som promoterer pressefrihet verden rundt.

Journalism.org

Data og analyse om blant annet journalistikk, media, politikk, etc.

EthicNet

Samling av etiske koder