Hjem
Gruppe for journalistikkforskning
Om forskningsgruppen

Om gruppe for journalistikkforskning

Hovedinnhold

Forskningsgruppen er et møtested for forskere, stipendiater og masterstudenter med interesse for journalistikk. Gruppen er tverrfaglig og utforsker journalistikken fra ulike faglige perspektiver og med et mangfold av metoder. Prosjektene til gruppens medlemmer favner vidt og strekker seg fra studier av spesifikke områder i journalistikken, som undersøkende journalistikk, sport og kultur; journalistikkens møte med og implementering av digitale teknologier, som visuelle teknologier og KI; sosiologiske undersøkelser av journalistrollen, profesjonsideologi og normer; til undersøkelser av mediepolitikk, etikk, økonomi og journalistikkens publikum. Sentralt i gruppens pågående aktivitet er en interesse for hvordan digital teknologi og datafiseringen av samfunnet har endret den journalistiske institusjonen og dens samfunnsmessige rolle.

Hovedoppgavene for forskningsgruppen er bidra til høy kvalitet på journalistikkforskningen ved instituttet; legge til rette for utvikling av nye ideer og forskningsprosjekter; samt tilby stipendier og talentfulle masterstudenter gode faglige rammer for arbeidet med sine avhandlinger.

Gruppen arrangerer et månedlig seminar basert på presentasjoner fra gruppens medlemmer eller gjester utenfra. I tillegg arrangerer gruppens medlemmer seminar og konferanser nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsgruppen har per august 2023 22 aktive medlemmer. Åtte av disse er i faste vitenskapelige stillinger, mens er syv er forskere, postdoktorer og doktorgradskandidater. Fire medlemmer er knyttet til Senter for undersøkende journalistikk. Gruppens medlemmer underviser på flere av instituttets bachelor og- og masterprogram: Journalistikk, Medier & kommunikasjon, Informasjonsvitenskap, og Medie- og interaksjonsdesign.