Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Forskningsprosjekter

Les om medlemmenes pågående og avsluttede forskningsprosjekt.

Hovedinnhold

Pågående prosjekt

Worlds of journalism

Prosjektet analyserer hvordan journalister i ulike land ser på sin egen rolle, sine oppgaver og arbeidsvilkår. Om lag 40 forskere samarbeider om survey-undersøkelser av journalister i 67 land. Undersøkelsen er gjennomført tre ganger siden 2007.

Prosjektmedlem: Jan Fredrik Hovden. Han leder arbeidet med data for Norge.

Kulturjournalistikk i den digitale offentligheten

Prosjektet undersøker kulturjournalistikkens kjennetegn og rammevilkår i et digitalt medielandskap. Prosjektet er støttet av Medietilsynet (Rådet for anvendt medieforskning). Tidsrom: 2023.

Prosjektmedlemmer: Leif Ove Larsen og Vilde Ellingsberg.

 

Avsluttede prosjekt

ViSmedia – Exploring social implications of visual technologies in the news media

Det tverrfaglige forskningsprosjektet ViSmedia, “Responsible adoption of visual surveillance technologies in the news media”  varer fra 2015 til 2020. På den ene siden bidrar avanserte, visuelle teknologier med nye journalistiske muligheter. På den andre siden utfordres etablerte prinsipper for personvern og troverdighet. Med utgangspunkt i EU-rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) undersøker forskerne i ViSmedia implikasjoner av visuell teknologiutvikling i nyhetsmediene.  De utforsker og eksperimenterer med blant annet kameradroner, MoJo-journalistikk, Snapchat, wearables og andre teknologier med overvåkingspotensiale. Fire professor II-stillinger er tilknyttet prosjektet, fra henholdsvis University of Virginia, University of Texas, Austin, Nortwestern University i Illinois og University of Juvaskylaa i Finland. En PhD, en postdoc og flere masterstudenter i medievitenskap og informasjonsvitenskap er også tilknyttet ViSmedia. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Prosjektleder: Astrid Gynnild

Journalistiske nyorienteringer

Prosjektet undersøker endringer i journalistikken i møtet med internett. Prosjektgruppen spør hvordan utfordringer fra nettet endrer journalistikkens normative grunnlag, dens politiske økonomi, profesjonelle praksiser, demokratiske funksjoner og forholdet til publikum. Prosjektet er 4-årig og ble satt i gang høsten 2010.

Prosjektleder: Martin Eide.

Kulturjournalistikkens offentlighet

Prosjektet studerer endringer i kulturjournalistikkens sjangrer og funksjoner - som formidler og som kulturell offentlighet sett i lys av endringer i kulturjournalistikkens rammevilkår. Prosjektet er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning.

Prosjektledere: Leif Ove Larsen og Karl Knapskog.

SCANPUB  - The immigration issue in Scandinavian public spheres 1970-2015

SCANPUB-prosjektet jobber med å analysere og sammenligne offentlige diskurser om immigrasjon i Skandinavia, og muliggjøre (a) omfattende og komparativ beskrivelse av utviklingen og et grunnlag for (b) en normativ evaluering og (c) et forsøk på et sett med forklaringer.

Prosjektmedlem: Jan Fredrik Hovden