Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Hovedinnhold

ViSmedia – Exploring social implications of visual technologies in the news media
Det tverrfaglige forskningsprosjektet ViSmedia, “Responsible adoption of visual surveillance technologies in the news media”  varer fra 2015 til 2020 og ledes av professor Astrid Gynnild. På den ene siden bidrar avanserte, visuelle teknologier med nye journalistiske muligheter. På den andre siden utfordres etablerte prinsipper for personvern og troverdighet. Med utgangspunkt i EU-rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) undersøker forskerne i ViSmedia implikasjoner av visuell teknologiutvikling i nyhetsmediene.  De utforsker og eksperimenterer med blant annet kameradroner, MoJo-journalistikk, Snapchat, wearables og andre teknologier med overvåkingspotensiale. Fire professor II-stillinger er tilknyttet prosjektet, fra henholdsvis University of Virginia, University of Texas, Austin, Nortwestern University i Illinois og University of Juvaskylaa i Finland. En PhD, en postdoc og flere masterstudenter i medievitenskap og informasjonsvitenskap er også tilknyttet ViSmedia. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Journalistiske nyorienteringer
Prosjektet undersøker endringer i journalistikken i møtet med internett. Prosjektgruppen spør hvordan utfordringer fra nettet endrer journalistikkens normative grunnlag, dens politiske økonomi, profesjonelle praksiser, demokratiske funksjoner og forholdet til publikum. Prosjektet er 4-årig og ble satt i gang høsten 2010. Prosjektleder er professor Martin Eide.

Kulturjournalistikkens offentlighet
Prosjektledere: Leif Ove Larsen og Karl Knapskog. Prosjektet studerer endringer i kulturjournalistikkens sjangrer og funksjoner - som formidler og som kulturell offentlighet sett i lys av endringer i kulturjournalistikkens rammevilkår. Prosjektet er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning.