Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Publikasjoner

Medlemmene i gruppen for journalistikkforskning publiserer monografier, antologier og vitenskapelige artikler. Mange driver også aktiv forsningsformidling i mediene. På denne siden er en oversikt over de nyeste publikasjoene til medlemmene i forskningsgruppa. For artikkelpublikasjoner og eldre publikasjoner, se medlemmenes profilsider.

Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Publiseringer fra prosjektet Journalistiske Nyorenteringer:


01.10.2010 – 30.09.2011,

01.10.2011 – 31.10. 2012,

01.10.2013 – 31.10.2014.