Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Journalistikkens profesjonelle praksis

Hvilke følger har teknologiske nyvinninger for redaksjonenes arbeidsprosesser, og hvordan påvirker dette journalistisk metode og etikk? Hvordan endres journalistikkens profesjonelle praksis som et resultat av digitaliseringen?

Foto/ill.:
Journalisten/Kampanje

Hovedinnhold

Lars Arve Røsslands prosjekt om kriminalitet, etikk og Internett

Røssland vil undersøke hvordan kriminaljournalistikk på nett utfordrer etablerte etiske retningslinjer.

 

Dag Elgesems prosjekt om resirkulering av nyheter i nettavisene

Sammen med Richard Moe og to assistenter utvikler Elgesem et system for automatisk identifisering av overlapp og gjenbruk av nyheter mellom et utvalg av 10 nettaviser fra 2005 og fremover. Materialet er hentet fra korpuset av nettaviser som finnes ved UiB (Uni Digital). Målet er å kunne analysere mønstre i den digitale nyhetsproduksjonen og visualisere strømmer av nyheter i og mellom nettavisene over tid.

 

Astrid Gynnilds prosjekt om visuell data-henting på nettet

Gynnild vil, i en komparativ, transnasjonal journalistikk-studie, analysere bruken av visuelle nettdata hos unge nyhetsjournalister.

 

Eirik Stavelin forsker på modeller for datastøttet journalistikk

Dette doktorgradsprosjektet omhandler datastøttet journalistikk (computational journalism), og søker å utvikle og beskrive hvordan programmering kan benyttes som et journalistisk verktøy. Utvikling og evaluering av informasjonssystemer for innsamling, systematisering og presentasjon av journalistisk materiale inngår i prosjektet. Som et ledd i introduksjonen av programvareutvikling i nyhetsredaksjonene finner vi nyhetsapplikasjoner, nyhetsstoff presentert i små spesialiserte webapplikasjoner. Prosjektet inneholder analyse av denne typen nyhetsformidling.

Hilde Erika Lunds prosjekt om VG+

Formålet med prosjektet er å forsøke å kartlegge hva journalistikk på lesebrett er. Dette er en åpen innfallsvinkel, som falt naturlig siden det er et nytt felt innenfor medieforskningen. Derfor var det åpenbart at studien ville ha som hensikt å gi en oversikt over hva som skjer på denne fronten. Prosjektet har resultert i en rapport som i sin helhet er tilgjengelig her.