Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Journalistikkens publikum

Hvordan påvirker konvergerende journalistiske formater publikum? Et overordnet spørsmål er: Hva er de kommunikative følgene av konvergerende journalistiske formater for publikumsresepsjon av journalistisk innhold?

Foto/ill.:
The Guardian

Hovedinnhold

Peter Dahléns prosjekt om sportsjournalistikk, profilering og supporterkultur

Hensiktet med prosjektet er å undersøke hvordan arbeidsvilkårene for sportsjournalister har endret seg siden 2005, gjennom tilkomsten av Internett og konkurranse fra klubbmedia, delvis supportermedia. Dahlén vil studere 1) konkurransen mellom Bergens regionalaviser Bergens Tidende (BT) og Bergensavisen (BA) med utgangspunkt i hvordan de dekker elitefotballklubben Brann, og hvordan de forholder seg til og integrerer med 2) Branns egen mediaavdeling (klubbmedia) og 3) den frittstående supporterforeningen Brann Bataljonens hjemmeside (supportermedia). Hvordan ser informasjonsflyten og kampen om prioritering ut mellom disse tre typer institusjoner: 1) avisene BT og BA, 2) Brann og 3) Bataljonen. Kan man snakke om en kunnskaps- og informasjonsmessig maktstruktur mellom disse institusjonene? I så tilfelle, hva kjennetegner denne maktstrukturen, og hvordan har den blitt endret over tid de siste fem-ti-årene?

 

Dag Elgesems prosjekt om ungdom og nyheter

Sammen med Linda Elen Olsen studerer Elgesem endringer i ungdoms nyhetsbruk. Ungdom bruker mindre tid på nyheter, og skaffer seg tilgang til nyheter gjennom andre kanaler tidligere, ikke minst gjennom sosiale medier. I 2009 og 2010 samlet de kvalitative data om nyhetsbruken til et utvalg elever i videregående skole som fylte ut en ukentlig mediedagbok. Resultatene blir brukt til å gi bedre beskrivelser av ungdoms nyhetsbruk, holdninger til nyheter, og foreslå forklaringer på hvorfor ungdom bruker mindre tid på nyheter.

 

Brita Ytre-Arne forsker på kvinneblader og lesererfaringer

Som del av et pågående doktorgradsprosjekt vil Ytre-Arne se på magasinjournalistikk og lesererfaringer, med vekt på hvordan dette henger sammen med hverdagsliv og identitet. I prosjektet kombineres publikumsstudier med tekstanalyse fundert i ’cultural studies’, fenomenologi, offentlighetsteori og sosiologisk identitetsteori.

 

Camilla Tønnevolds prosjekt om nasjonale medier og samfunnsdebatten

Som et ledd i et doktorgradsprosjekt vil Tønnevold studere nye online kommunikasjonspraksiser relatert til migrasjon og statsborgerskap i Europa. Studien baserer seg på surveydata og innholdsanalyser av aviser i Norge, Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Prosjektet inngår også i EU-prosjektet Eurosphere.