Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Her er vårens seminarprogram

Den amerikanske journalistikkforskeren Kevin Barnhurst, kommer for å snakke om utviklingen av amerikanske nyheter gjennom det siste århundret. Barnhursts innlegg er en del av forskningsprosjektet "Journalistiske nyorienteringers" seminarrekke.

Seminarene er åpne for alle interesserte. Velkommen!

Eierskapsregulering i mediemarkedet

Konferanse i regi Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Samfunns- og næringslivsforskning.

Tid: 18. jaunar 2012 10.00 - 14.45
Sted: Karl Borchs Auditorium, NHH

Pokerjournalistikens framväxt och betydelse i Skandinavien

Peter Dahlén, førsteamuniensis, Universitetet i Bergen
Mellan åren 2002 och 2004 tog pokerspelandet fart i Skandinavien till följd av den medieteknologiska utvecklingen, speciellt möjligheten att spela poker via Internet. Flera program med sändningar från olika pokertävlingar startades i de stora reklam-tv-kanalerna, och aviserna fylldes av artiklar om unga män som framgångsrikt försörjde sig på nätpoker. Från att ha varit en symbol för ljusskygga miljöer, kriminalitet och syndigt leverne gick det mytomspunna pokerspelet till att bli ett tv- och Internet-nöje för breda befolkningslager. Explosionen av poker på tv och Internet medförde också att flera tryckta specialmagasin för poker lanserades runt om i Skandinavien åren 2005 och 2006. Poker har också blivit en del av tabloidpressens sportsidor på framför allt nätet. Poker är idag en integrerad del av sportjournalistiken, med andra ord. Vid seminariet beskrivs och diskuteras pokerjournalistikens utveckling och kulturella betydelser.

Tid: 19. januar kl 12.15
Sted: Seminarrom 548, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Lauritz Meltzers hus, SV-bygget.

Den nye journalistrollen: horisontale nettverk og McDonaldiserte oppgaver

Rolf Frøyland, journalist og sosiolog
Om hvordan "borgerjournalistene" (bloggere og brukere av andre sosiale medier) fôrer mediene med gratis innhold og hvordan McDonaldisering-prosessene har gjort seg gjeldende innenfor journalistikken - og da særlig nettjournalistikken - der kvantiet blir viktigere enn det journalister tidligere har vurdert som kvalitet.

Tid: 23. februar kl 12.15
Sted: Seminarrom 548, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Lauritz Meltzers hus, SV-bygget.

Dansk kulturjournalistikk - historisk, i dag og for fremtiden

Nete Nørgaard Kristensen, lektor, Københavns universitet
Kristensen vil presentere noen sentrale punkter fra sin forskning, som omfatter analyser av forholdet mellom kulturjournalister og deres kilder, og fra hennes bok, “Kulturjournalistik”, hvor hun presenterer historiske perspektiver og diskusjoner av kulturjournalistikkens aktuelle status. I tillegg vil hun presentere noen perspektiver som kan være interessante at kikke nærmere på i et potensielt nordiske kulturjournalistikkprosjekt.

Tid: 8. mars kl 12.15
Sted: Seminarrom 548, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Lauritz Meltzers hus, SV-bygget.

Journalistsurveys i Sverige

Kent Asp, professor, Göteborgs universitet
Asp vil presentere et svensk journalistsurvey-prosjektet som har blitt gjennomført hvert fjerde år siden 1989.
Tid: 15. mars kl 12.15
Sted: Seminarrom 548, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Lauritz Meltzers hus, SV-bygget.

Understanding media accountability - media accountability in relation to media criticism and media governance

Torbjörn von Krogh er direktør for forskningsinstitusjonen Sim (o), tidligere sjefredaktør i Pressens Tidning og stipendiat.
This dissertation aims to clarify some of the distinctions between media accountability and media governance, where media accountability deals with media conduct and content and contains a vital component of media criticism, whereas media governance is a larger entity with a necessary component of (often distant) state connection. But both concepts express fields of interactivity with networks linking state, market, media and civil society. Innlegget vil bli holdt på svensk.

Tid: 29. mars kl 12.15
Sted: Seminarrom 548, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Lauritz Meltzers hus, SV-bygget.

Redefining news

Kevin G. Barnhurst, proffesor, University of Illinois at Chicago
Den amerikanske journalistikkhistorikeren Kevin G. Barnhurst vil snakke om funn fra et prosjekt kalt New long journalism, som blant annet omhandler utviklingen av amerikanske nyheter det siste århundret (papir, TV og internett). Han foreslår også hvordan journalister kan tilpasse seg sosiale medier.

Tid: 13. april  kl 10.15
Sted: Seminarrom 548, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Lauritz Meltzers hus, SV-bygget.

Valgets rammer

Audun Beyer, stipendiat, Universitetet i Oslo
Om resultater fra analyser av fjernsyns- og nettnyheter i TV2 og NRK når det gjelder prioritering av spill versus sak, det episodiske og det tematiske og person- og konfliktorientering

Tid: 19. april kl 12.15
Sted: Seminarrom 548, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Lauritz Meltzers hus, SV-bygget.