Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Den første medieundersøkelsen i regi av Nordiske TV-dager ble gjennomført i 1999. Siden da har det blitt gjennomført nesten årlige undersøkelser av både publikum og journalister for å kartlegge mediebruk og vurderinger av en del aktuelle spørsmål knyttet til mediene. De seinere år har også andre grupper (advokater, informasjonsarbeidere og politikere) blitt intervjuet med utgangspunkt i mange av de samme spørsmålene. Under Nordiske Mediedager har Frank Aarebrot årlig presentert resultater fra bare en liten del av spørreskjemaet. Med støtte fra Fritt Ord har Helge Østbye foretatt en analyse av dataene fra hele 10-års perioden. Her presenteres sluttrapporten og de viktigste resultatene.

 

Utvalg av mediedekningen av undersøkelsen:

På Høyden: Høyt utdannede har mindre tillitt til media

NRK: 7 av 10 nordmenn har tillitt til mediene

Journalisten: Nye tilbud, samme tillitt