Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Journalistic reorientations - Encountering the digital

Gruppen for journalistikkforskning arrangerer i regi av forskningsprosjektet "Journalistiske nyorienteringer" den internasjonale konferansen "Journalistic reorientations - Encountering the digital" fra 06. til 07. juni 2013.

Forskningsprosjekt er NFR-finansiert og undersøker endringer i journalistikken i møtet med internett. Det undersøkes hvordan utfordringer fra nettet endrer journalistikkens normative grunnlag, dens politiske økonomi, profesjonelle praksiser, demokratiske funksjoner og forholdet til publikum.

På konferansen presenterer forskere og bransjefolk ulike teoretiske perspektiver og praktiske konsekvenser av journalistiske nyorienteringer i Tyskland, Sverige og Norge.

Mer informasjon om programmet og foredragsholdere finner du her.

Frist for påmelding er 21. mai 2013.

Dersom du ønsker å delta på konferansen, tar kontakt med Anja Salzmann for ytterlig informasjon og påmelding.

 

 

 

 

 

Dokumenter