Hjem
Gruppe for journalistikkforskning

Nyhetsarkiv for Gruppe for journalistikkforskning

Jan Fredrik Hovden har vore ansvarleg for den norske delen av eit forskningsarbeid med 67 land: "Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe".
ViSmedia researcher Thomas Wold has been appointed as a member of a Government selected expert committee to give advice on safe media use for children and adolescents.
What is Visual Journalism? And what are the most important aspects of Virtual Reality Journalism? ViSmedia researchers Astrid Gynnild and Turo Uskali elaborate on the terms in The International Encyclopaedia of Journalism Studies, recently published online by Wiley & Son.
Det ble i dag vedtatt i SV-fakultets styre å tildele status som merittert underviser til professorene Astrid Gynnild, Jens Kjeldsen, Frode Meland og Lise Rakner. Meritteringen gis til undervisere som i spesielt høy grad bidrar til å heve kvaliteten på undervisningen ved fakultetet.
Kriminaljournalistikkens legitimitet er i forandring. Sjangerens moderne former og format må forstås i lys av de historiske røttene og utviklingen i og rundt mediene.
Hvordan finner en tradisjonsrik kulturavis meninga med livet under en teknologisk og økonomisk revolusjon?
Bruk av droner for journalistiske formål, og rammeverk for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).
Denne boken gir en enkel introduksjon til datadrevet historiefortelling.
Hva er forsvarlig bruk av droner i sivilsamfunnet?
Hva er fotojournalistenes rolle i en tid da nyhetsmediene flommer over bilder og video fra andre kilder ? Det er et av mange spørsmål som utforskes i nytt Special Issue av Nordicom Review. Astrid Gynnild er en av nummerets fire redaktører.
Journalistikken forandres. Den engasjerer og irriterer, men forsvinner ikke. Tilgangen til nyheter og journalistikk er lettere og mer allestedsnærværende enn noen gang.
Etter beslutning av eierkonsernet Schibsted må Bergens Tidende kutte 100-150 millioner av sitt budsjett i de tre neste årene.
Forskningsprosjektet Journalistiske nyorineteringer utgir høsten 2012 antologien Nytt på nett og brett - journalistikk i forandring
Bladenes fysiske utforming er med å holde på leserne. Dette er et av funnene Brita Ytre-Arne har gjort i sin studie av kvinneblader.
Helge Østbye er bekymret for mediemangfoldet. Les hans kronikk i Dagbladet.
Den amerikanske journalistikkforskeren Kevin Barnhurst, kommer for å snakke om utviklingen av amerikanske nyheter gjennom det siste århundret. Barnhursts innlegg er en del av forskningsprosjektet "Journalistiske nyorienteringers" seminarrekke.
Forskningsrådet gir penger til forskningsprosjektet Journalistiske nyorienteringer.