Hjem

Bergen Multippel Sklerose (MS) forskningsgruppe

Velkommen til Bergen Multippel Sklerose (MS) forskningsgruppe

Forskningsgruppen har som mål å identifisere nye biomarkører som kan forbedre diagnostisering av multippel sklerose-pasienter, samt å definere patogenesen til sykdommen og dermed også komme nærmere en forklaring på sykdomsårsaken.

Kontakt oss gjerne.

Epost: ms-senter@helse-bergen.no

Postadresse:

Bergen Multippel Sklerose (MS) forskningsgruppe
Nevrologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus
N-5021 Bergen

Forskningsgruppen har som mål å identifisere nye biomarkører som kan forbedre diagnostisering av multippel sklerose-pasienter, samt å definere patogenesen til sykdommen og dermed også komme nærmere en forklaring på sykdomsårsaken.

Multippel sklerose (MS) er en immunmediert inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som rammer unge voksne, typisk i aldersgruppen 20-40 år. Norge er et område med høy risiko for MS, noe som gjør at det er særlig viktig å ha et sterkt nasjonalt forskingsmiljø rundt denne sykdommen. Det finnes ingen kurativ behandling for MS, men det finnes behandling som bremser utviklingen av sykdommen, særlig om behandlingen startes tidlig i sykdomsløpet. I dag kan vi ikke identifisere et spesielt symptom, tegn eller test som entydig kan diagnostisere MS-pasienter på et tidlig stadium. Funn av biomarkører i årsak til MS vil gjøre diagnostisering raskere og øke sjansen for å introdusere behandling på et tidlig stadium av sykdommen.

 

Hvor vi er

Forskningssenteret er lokalisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Klinisk Institutt 1 og Institutt for biomedisin, Seksjon for medisinsk biokjemi, PROBE, Universitetet i Bergen. Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt og representerer totalt to institutter ved det medisinsk-odontologiske fakultet i tillegg til nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose.

Når medisinen svikter
Stamcelle

Når medisinen svikter. Valgte stamcellebehandling

MS rammer unge, friske mennesker av ukjent årsak. Behandlingen vi har i dag kan bare bremse utviklingen.

Nyhet
kalkulator

Vitamin D-kalkulator: Beregn ditt Vitamin D-nivå

Vitamin D kalkulatoren er et verktøy som kan hjelpe deg til å justere vitamin D nivået hele året, ved en enkelt måling.

Vitamin D anbefaling

Vitamin D anbefalinger for personer med MS

Vitamin D mangel er spesielt uheldig for personer med MS, både fordi det kan være årsak til økt sykdomsaktivitet [1 ]og fordi personer med MS er utsatt for å få beinskjørhet. Derfor inngår måling av 25-OH-vitamin D i blodprøvepakken ”MS en gang i året”.

Møte med professor Gavin Giovannoni på Ulriken
Giovannoni

Møte med professor Gavin Giovannoni på Ulriken

Ny studie i Nature Biotechnology og Proteomics
Forskergruppe_probe

Ny studie i Nature Biotechnology. Bedre visualisering av proteinanalyser og nytt bioinformatisk verktøy bidrar til medisinsk forskning

To banebrytende artikler innen medisinsk bioteknologi som utgår fra KGJ senter for medisinsk forskning og Nasjonal kompetansetjeneste for MS, er nylig publisert i de anerkjente tidsskriftene Nature Biotechnology og Proteomics.

Tett samarbeid med Nasjonal Kompetansesenter for multippel sklerose

Nasjonalt Kompetansesenter for multippel sklerose (MS) er eit landsdekkende tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS. Senteret holder til ved Nevrologisk avdeling, Gamle Hovedbygning ved Haukeland Universitetssjukehus.

Se kart over Haukeland Universitetssjukehus der Nevrologisk avdeling, Gamle Hovedbygning er markert som nr. 12.