Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Spinalvæske proteomet

Blodkontaminering og rostrokaudal gradient påvirker spinalvæske proteomet.

De siste årene har det vært økt fokus på hvordan preanalytiske faktorer påvirker proteinsammensetningen i spinalvæske (CSF), noe som det er svært viktig å ta hensyn til i biomarkørstudier.

Elise

I en artikkel der Elise Aasebø (bildet), stipendiat ved Institutt for Biomedisin, UiB, er førsteforfatter, publisert i tidsskriftet PLOS ONE i mars 2014 ble effekten av blodkontaminering under spinalvæske-tapping, i tillegg til rostrokaudal gradient (RCG) og blod/CSF proteinforholdet i CSF undersøkt.

Resultatene viste at proteiner som stammer fra sentralnervesystemet (SNS) var upåvirket av blodkontaminering og RCG, mens proteiner med opphav i blod var påvirket i ulik grad av faktorene.

Resultatene kan brukes til å evaluere om potensielle biomarkerer for multippel sklerose og andre nevrologiske sykdommer stammer fra SNS og dermed kan være reelle biomarkører, eller om de rett og slett er falske positiver, som et resultat av blodkontaminering under tapping.

Les mer om studien som er publisert i PLOS ONE http://www.plosone.org/