Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Arbeid ved MS

Ny studie: Arbeid blant personer med MS i Sogn og Fjordane

En studie av arbeidslivstilknytning blant personer med Multippel Sklerose (MS) som utgår fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Multippel Sklerose, ble publisert i tidsskriftet PLOS ONE i juli 2014.

arbeid
Foto/ill.:
Colourbox.com

Formålet ved studien var å studere deografiske og kliniske faktorer assosiert med arbeid ved multippel sklerose (MS).

Studien inkluderte 213 (89.9%) av alle MS pasientene i Sogn og Fjordane 31. desember 2010. Pasientene ble undersøkt klinisk av nevrolog og gjennomførte strukturerte intervjuer og selvrapporterte spørreskjema.

Resultater viser at etter gjennomsnittlig sykdomsmvarighet på 19 år var 45% enten ansatt fulltid eller deltid, og pasienter med relapsing-remitting MS var hyppigere ansatt enn pasienter med sekundær- og primær progressiv MS. Høyt utdannede pasienter med lav alder ved sykdomsutbrudd, kort sykdomsforløp og lavere grad av uførhet og mindre fatigue var i større grad i arbeid.

Studien konkluderer med at disse demografiske og kliniske faktorene er viktige for å forstå mulighet til å arbeide ved MS. Resultatene kan tyde på at muligheter for å bli værende i arbeidslivet ved MS kan forbedres ved at arbeidsplassen tilpasses etter MS pasientenes behov.

 

Referanse:

Bøe Lunde HM, Telstad W, Grytten N, Kyte L, Aarseth J, et al. (2014) Employment among Patients with Multiple Sclerosis-A Population Study. PLoS ONE 9(7): e103317. doi:10.1371/journal.pone.0103317