Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Stig Wergeland ved Nasjonal Kompetansetjeneste for MS ble tildelt Novartis Forskningsstipend inn MS for 2014 til prosjetet "Betydningen av Peli1 i dannelsen av nye MS lesjoner".