Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Midler og stipend

Midler og stipend

Øivind_G.T
Sisteforfatter Øivind Grytten Torkildsen

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen er tildelt økonomisk støtte til sin forskning fra Odd Fellow Ordenen Medisinske Fond 2014.