Hjem

Kjemididaktikk/ Lærerutdanning

Hovedinnhold

Didaktikk er fra gammel gresk og betyr undervisningskunst. Kjemididaktikk er altså kunsten av å undervise kjemi. Kjemididaktikk er et interdisiplinært fag. Ved å bruke pedagogisk og psykologisk teori undersøker kjemididaktikk hvordan læringsprosesser blir påvirket av ulike former for undervisning og andre aspekter som utgjør læringssituasjonen. Kjemididaktikk er rettet mot både kjemiundervisning i skolen og i høyere utdanning.

Vi er interessert i prosesser som leder til læring og forståelse i kjemi og naturfag. Hovedfokus ligger i hvordan ulike undervisningsaktiviteter – særlig forsøk og andre praktiske aktiviteter – bidrar til dette. Forskning viser til at for eksempel forsøk alene sjelden er egnet for å utvikle elevenes forståelse i kjemi fordi kjemiske prosesser foregår på et nivå som er ikke tilgjengelig for direkte observasjon. Praktiske aktiviteter må derfor kombineres med andre aktiviteter slik at elevene kan bygge opp forestillinger ved hjelp av relevante observasjoner som gjør dem mottagelig for vitenskapelige forklaringer.

 

Førsteamanuensis Matthias Stadler, leder

PhD-student Mildrid Kyte

 

Ny doktorgrad
Festo Kayima

Forskning på læreres muntlige spørsmål i kjemiundervisning

Festo Kayima disputerer mandag 12. februar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Exploring chemistry teachers’ perspectives on questioning and providing a new way of analyzing teacher questions in science classrooms”

Et annet interesseområde er videreutviklingen av undervisningen i kjemi og naturfag gjennom implementering av fagdidaktiske forskningsresultater ved hjelp av nettverksbygging blant lærere (communities of practice). Skolebasert kvalitetsutvikling hvor lærerne fra én skole eller i et skolenettverk jobber sammen som en del av deres vanlige arbeidsoppgaver ser ut som å være effektivere enn tradisjonell etter- og videreutdanning.