Hjem
Biogeokjemi

Nyhetsarkiv for Biogeokjemi

Asgeir Sorteberg mener det er en risikosport å ikke gjøre noe med klimaforandringene. Vi har spurt ham hvorfor vi bør stole på klimaforskernes spådommer.
Hva har vindstyrke og havtemperatur å si for havnivået i Stillehavet? Les mer i BT Innsikt!
Universitetet i Bergen samler bredden av sine polarforskere. Målet er et fremtidig polarsenter i Bergen.
Det globale karbonbudsjettet for 2013 er klart. Det tegner ikke noe oppløftende bilde for fremtiden.
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ble oppdatert på klima og ekstremvær tirsdag.
Hvordan vil marine økosystemer takle globale klimaendringer? En stor internasjonal konferanse i Bergen samler verdens forskere på temaet.
Med fordypning i jordvarme, tidevann og offshore vind, er UiBs første masterstudenter i fornybar energi godt rustet til å ta oss med inn i fornybarsamfunnet.
Både Japan og Noreg er marine nasjonar med mange felles interesser. Marin sektor og -forsking er temaet for årets Norway-Japan Science Week.
Fjernstyrte undervannsfarkoster kan gjøre jordens minst utforskede hav tilgjengelig for forskning.
FNs klimapanel offentliggjør ny rapport om klimaendringenes konsekvenser og samfunnets sårbarhet.
Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk samler Bergen til et marint kraftsentrum. – Senteret styrker Norge som en sentral nasjon innen den marine sektoren, sier statsminister Erna Solberg.
Etter tretten år som leder for Bjerknessenteret, overlater Eystein Jansen roret til Tore Furevik.
Menneskehetens fotavtrykk sees nå i flere og flere deler av klimasystemet. Dette viser FNs femte klimarapport.
I det staselige hvite huset på Florida, "Geofysen" på folkemunne, finner du både Geofysisk institutt og Vervarslinga på Vestlandet.
Forskningsrådet tildelte midlar frå NORKLIMA-programmet den 19. juni. Totalt fekk 13 søknadar tildeling. Av desse er 5 prosjekt koordinert av tilsette frå Geofysisk institutt
Med boka "Hvordan klimaet kan endres - en innføring" har Sigbjørn Grønås skrevet en klimabok som er lett å lese og krever lite bakgrunnskunnskap.

Sider