Hjem

Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer

Hovedinnhold

A house facade in dark yellow and white, with a winding staircase on the left. A tree with green leaves to the right of the building

Forskargruppa Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer er ei tverrfagleg og tverrfakultær forskargruppe for vitskapelig tilsette ved UiB med interesse for grunnlagsproblematikk innan kjønns- og seksualitetsforsking.

Forskargruppa vert leia av professor Randi Gressgård ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK).

 

Medlemmane møtes på SKOK sitt seminarrom to gongar i månaden og diskuterer nyare teoriutvikling, les tekstar i fellesskap og legg fram og diskuterer eigne forskningsprosjekt og publikasjonar relatert til fagfeltet sine grunnlagsproblem. Møteformen er ansikt til ansikt og ikkje digital.

Forskargruppa er ein arena for utvikling av nye forskingsprosjekt og er sentral i forskarutdanninga for ph.d.-kandidatar innen kjønns- og seksualitetsforskingsfeltet.

Ønskjer du å bli med i forskargruppa? Kontakt Randi Gressgård.