Hjem

Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer

Hovedinnhold

Gruppebilde

Forskergruppa Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer er ei tverrfagleg og tverrfakultær forskargruppe for vitskapelig tilsette ved UiB med interesse for grunnlagsproblematikk innan kjønns- og seksualitetsforsking. Forskargruppa vert leia av postdoktor Redi Koobak.

Medlemane møtes to gongar i månaden og diskuterer nyare teoriutvikling, les tekstar i fellesskap og legg fram og diskuterer eigne forskningsprosjekt og publikasjonar relatert til fagfeltet sine grunnlagsproblem. Forskargruppa er ein arena for utvikling av nye forskingsprosjekt og er sentral i forskarutdanninga for ph.d.-kandidatar innen kjønns- og seksualitetsforskingsfeltet.

Av fagfelt i gruppa finst historie, sosialantropologi, musikk, sosiologi, litteraturvitskap, digital kultur, kulturvitskap og lingvistikk.