Hjem

Klimadynamikk

Hovedinnhold

montasje_Ellen

Hovedfokuset i klimaforskningen ved GFI er på hvilke rolle vekselvirkninger mellom is, hav og atmosfæren spiller for den naturlige klimavariabiliteten, og hvordan disse forholdene kan endre seg ved forandringer i drivhuseffekten.

En annen viktig del av forskningen går på forbedret forståelse av den hydrologiske syklusen og hvordan denne forandres i et varmere klima.

Les mer

Podcast
podcast_asgeir_sorteberg

Hvorfor skal vi stole på FNs klimapanel?

Du kan stole på konklusjonene til rapporten fordi de er basert på god og systematisk forskning.
Klimapanelets 6. hovedrapport
Flom Belgia

Global oppvarming vises over hele kloden

Menneskeskapte klimaendringer er her nå, og påvirker vær- og klimaekstremer i hver region på jorden. Enkelte hetebølger som er observert ville være usannsynlige uten menneskelig påvirkning.

UNIVERSITETSMUSEETS ÅRBOK 2019
fritjof_nansen

Klimavarsling – en arv etter Nansen

Pionerene Fridtjof Nansen og Bjørn Helland-Hansen fikk rett: Endringer i hav og klima kan varsles.

Klima
nedbø

Derfor får vi ekstremnedbør knyttet til klimaendringene

Dette er det vi forventer i Norge når framtidens varmere klima gir oss ekstremnedbør.

Ny forskning
Kjetil Våge tokt

Mindre sjøis ved Grønlandskysten kan gi overraskende effekt på havstrømmene

I en varmere verden peker mye mot at havstrømmene i Atlanterhavet og Norskehavet vil bli svakere. Ny forskning viser at mindre sjøis utenfor Grønland kan gi motsatt effekt.