Hjem
Klimadynamikk
Våre områder

Klima i våre områder

Klimaforskningen ved Geofysisk Institutt er først og fremst konsentrert om naturlige og menneskeskapte klimaendringer og klimavariabilitet på tiårs- og opp til hundreårskala i våre nærområder.

Hovedinnhold

 

Klima i være områder har kraftige naturlige variasjoner på forskjellige tidsskalaer. Fra store år-til-år variasjoner til variasjoner på tusenårsskala. I tillegg ser vi at menneskeskapte klimaforandringer har gjordt seg gjeldene de siste femti årene. Noe som er i ferd med å gi oss et varmere klima. Temperaturen i Norge øker nå med rundt 0.3° per tiår.

I mange tilfeller vil variasjoner i klimaet et sted ha sammenheng med variasjoner over et mye større område, og ofte også i område som ligger langt borte. Paradoksalt nok er det mye som tyder på at forhold svært langt borte, for eksempel sjøtemperaturene i tropene,   kan være en styrende faktor for vårt klima

Informasjon fra mange ulike datakilder gir sammen med matematiske modeller og geofysisk tolkning grunnlag for å få et innblikk inn i mekanismene bak klimavariasjoner. Vi bruker fysisk baserte globale koblede (atmosfære-hav-is) klimamodeller, globale atmosfæremodeller og regionale modeller for å forstå historiske variasjoner og studere mulige fremtidige endringer.

 

Hent ut klimadata fra norske stasjoner

Underlagsrapport 1: Klima 2100 - Bakgrunnsrapport til regjeringens NOU om Klimatilpassning som flere ved GFI har vært med å biddra til.

FNs klimapanel sin spesialrapport om ekstremvær (SREX)

FNs klimapanel sin siste rapport (AR4)