Hjem
Klimadynamikk
Arktis

Klima i Arktis

Forskning i polare strøk har vært en av hovedprioriteringenene ved Geofysisk Institutt siden opprettelsen i 1917.

Is i Arktis
Is i Arktis

Hovedinnhold

Et sentralt verktøy i denne forskningen er en global numerisk hav-is-atmosfæremodell som delvis er utviklet i Bergen i et samarbeid mellom Nansensenteret og Geofysisk Institutt. En slik modell simulerer tidsutviklingen av tilstandene i hav og atmosfære og er et nyttig redskap til å oppnå kunnskaper om årsaksammenhenger i klimasystemet.

De brukes i stor grad på samme måte som et laboratorium der en kan sette opp eksperimenter for å isolere effekten av enkelt prosesser. Slike modeller blir også mye brukt til å simulere framtidig klimautvikling med gitt scenario av drivhusgasskonsentrasjoner. I begge tilfeller vil resultater fra modelleksperimenter bli sammenholdt med observasjoner for å vurdere hvor realistiske modellene er.