Hjem
Klimadynamikk

Nyhetsarkiv for Klimadynamikk

Få innsikt i hvorfor vi kan vente oss mer ekstremnedbør og hvilke konsekvenser issmelting i Arktis og Grønland kan få. Vann er hovedtemaet i 2°C.
– Omstillingen til lavutslippssamfunnet kan ikke utsettes, sier Eystein Jansen, etter at FNs klimapanel offentliggjorde sin konkluderende rapport søndag.
Asgeir Sorteberg mener det er en risikosport å ikke gjøre noe med klimaforandringene. Vi har spurt ham hvorfor vi bør stole på klimaforskernes spådommer.
Hva har vindstyrke og havtemperatur å si for havnivået i Stillehavet? Les mer i BT Innsikt!
Universitetet i Bergen samler bredden av sine polarforskere. Målet er et fremtidig polarsenter i Bergen.
Det globale karbonbudsjettet for 2013 er klart. Det tegner ikke noe oppløftende bilde for fremtiden.
Allerede for sju millioner år siden begynte det store området i Nord-Afrika å bli en ørken.
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ble oppdatert på klima og ekstremvær tirsdag.
Nær 140 000 europeere har omkommet av hetebølger siden årtusenskiftet. Hetebølger regnes nå som en klimarelatert katastrofe av FN.
Med fordypning i jordvarme, tidevann og offshore vind, er UiBs første masterstudenter i fornybar energi godt rustet til å ta oss med inn i fornybarsamfunnet.
Både Japan og Noreg er marine nasjonar med mange felles interesser. Marin sektor og -forsking er temaet for årets Norway-Japan Science Week.
Fjernstyrte undervannsfarkoster kan gjøre jordens minst utforskede hav tilgjengelig for forskning.
FNs klimapanel offentliggjør ny rapport om klimaendringenes konsekvenser og samfunnets sårbarhet.
Etter tretten år som leder for Bjerknessenteret, overlater Eystein Jansen roret til Tore Furevik.
Gratulerer til Camille Li ved Geofysisk institutt, som får midlar frå Forskningsrådet gjennom Frinatek-programmet.
Å kunne formidle forskningen har blitt en like viktig del av det å forske som å få gode vitenskapelige resultat.
Menneskehetens fotavtrykk sees nå i flere og flere deler av klimasystemet. Dette viser FNs femte klimarapport.

Sider