Hjem
Klimadynamikk

Nyhetsarkiv for Klimadynamikk

I det staselige hvite huset på Florida, "Geofysen" på folkemunne, finner du både Geofysisk institutt og Vervarslinga på Vestlandet.
Er det en sammenheng mellom været i Europa og temperaturene i Nord-Atlanteren? Det spørsmålet stilte Jacob Bjerknes seg for 50 år siden. Nå bidrar Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen til å bevise at det faktisk stemmer.
Forskningsrådet tildelte midlar frå NORKLIMA-programmet den 19. juni. Totalt fekk 13 søknadar tildeling. Av desse er 5 prosjekt koordinert av tilsette frå Geofysisk institutt
Med boka "Hvordan klimaet kan endres - en innføring" har Sigbjørn Grønås skrevet en klimabok som er lett å lese og krever lite bakgrunnskunnskap.
Rapport fra Earth Science Women's Network (ESWN) workshop om nettverks- og kommunikasjonsferdigheter.
Forskere i Bergen har oppdaget en tidligere ukjent klimasammenheng i havet utenfor Norge: Golfstrømmen "presses" ikke bare fra sør, den "trekkes" også nordover av vind fra Arktis.
Med boka "Hvordan klimaet kan endres - en innføring" har Sigbjørn Grønås skrevet en klimabok som er lett å lese og krever lite bakgrunnskunnskap.
I august startar det fyrste kullet masterstudentar i energi på utdanninga si. Vil du vere ein av dei? Vi tilbyr fire studieretningar og ei lang rekkje tema.
Ledelsen anbefaler å opprette to nye mastergrader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) i 2012. Dermed kan kjernekraft og CO2-håndtering bli nye studieretninger.
Prof Haugan ved Geofysisk Institutt, vil jobbe for bærekraftig forvaltning av verdenshavene som ny viseformann i UNESCO-utvalg.
Tirsdag 8. mars er det oppstart for et stort internasjonalt EU-prosjekt i Bergen. Prosjektets formål er å måle havets opptak av menneskeskapt karbondioksid fra atmosfæren.
Få med deg spennende foredrag om forskning innen hav og atmosfære. Som en del av Forskningsdagene arrangerer Geofysisk Institutt og met.no/Vêrvarslinga på Vestlandet åpent hus med forelesninger på Geofysisk institutt.
Stigende CO2-innhold fører til surere hav og kan også svekke havets evne til å ta unna CO2 fra atmosfæren. EU-prosjektet CarboOcean har laget en film som viser utviklingen.
En 6-er i klimautdanning sikret UiB en nasjonal forskerskole i klimadynamikk. Skolen innebærer samarbeid med institusjoner fra Massachusetts til Beijing.
Geofysisk institutt har i samarbeid med universitetene i Århus, på Island og på Færøyene utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram - MARECLIM.
Forskerutdanningen i klimadynamikk får 24 millioner kroner i tilskudd. Pengene følger den nye statusen som nasjonal forskerskole. Skolens leder, Tore Furevik, er ikke misfornøyd med det.

Sider