Hjem

Kjemometri og Analytisk kjemi

Hovedinnhold

alumnikjemometri

Kjemometri

anvender matematiske og statistiske metoder til flervariabel dataanalyse av måleresultater fra kjemiske systemer eller prosesser.
En av grunnpilarene er å omforme og redusere store datamengder til tolkbar informasjon. Et annet  fundament er eksperimentell forsøksplanlegging hvor man ut fra så få forsøk som mulig ønsker å hente ut så mye informasjon og kunnskap som mulig.

Analytisk kjemi

omhandler kvantitativ analyse, kvalitetssikring av måle-data og -utstyr, statistisk behandling av data, prøve-taking og -behandling, og praktisk opplæring i instrumentell analyse.

Kjemometri og analytisk kjemi har dermed mange anvendelsesområder med både akademisk og industriell interesse.  Anvendelsesområdene strekker seg fra medisinsk diagnose ved påvisning av biomarkører for ulike sykdommer som gjør at sykdommene kan diagnostiseres på et tidlig stadium til on-line overvåking av kjemiske prosesser t.d. prosessoptimalisering, kvalitetskontroll og utslippskontroll.

 

Ny doktorgrad
Lisbet Sørensen

Opptak av giftige oljeforbindelser forklarer store skader på hyseegg

Lisbet Sørensen disputerer onsdag 14. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Identification and measurement of crude oil derived organic compounds bioaccumulating in early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)”.

Ny doktorgrad
Chenchen Lin

Kromatografi og kjemometri som verktøy for å analysere fettsyreprofiler

Chenchen Lin disputerer tirsdag 20. september 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Multivariate analysis of human serum fatty acid profiles”.

Dr. Deng
Logo NKS fg kjemometri

Bedre pålitelighet i kjemisk modellering

Baichuan Deng disputerte torsdag 29. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Multivariate analysis and model population analysis in chemical modeling».

Dr. Zeng
Logo NKS fg kjemometri

Lipidanalyser med massespektrometri og kjemometri

Ying-Xu Zeng disputerte 5. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen: “Application of liquid chromatography-mass spectrometry and chemometrics in the automated characterization of molecular lipid species”.

Olav M. Kvalheim

– Eg har ikkje vore med på noko meir heftig

Olav Kvalheim har brukt dagar og netter til å skrive EU-søknad. Vinsten kan bli 50 millionar kroner, og store endringar for kjemisk industri